Stor interesse i regionerne for OPP

14-01-2013

Økonomi- og indenrigsminister Margrete Vestager fordeler deponeringsfritagelser for 300 mio. kr. til understøttelse af OPP-projekter i regionerne. Flere regioner ønsker at anvende OPP-konstruktionen til at styrke psykiatrien.

Regionerne viser stor interesse for at indgå offentlig-private partnerskaber (OPP) i forbindelse med anlægsinvesteringer i regionerne. Region Midtjylland vil anvende OPP-konstruktionen i forbindelse med en flytning af det psykiatriske Hospital i Risskov til Det Nye Universitetshospital i Skejby (DNU) ved Aarhus. Region Syddanmark vil oprette en ny psykiatrisk afdeling i Vejle, som også planlægges gennemført som et OPP-projekt. Og det samme gælder Region Sjælland, som vil udvide strålebehandlingen på Næstved Sygehus.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager har netop fordelt deponeringsfritagelser og lånedispensationer fra den afsatte puljer. Med deponeringsfritagelserne bliver regionerne fritaget fra at skulle deponere en del af anlægsudgiften, hvilket de ellers er forpligtet til ved OPP-projekter.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Vi skal udvikle samarbejdet mellem det offentlige og de private, for det kan være en af vejene til at skabe innovation og bedre kvalitet i velfærdsydelserne, for eksempel sundhedssystemet. Jeg er glad for, regionerne tager OPP-konceptet til sig, og at de også tænker stort med OPP. Spændvidden er således også stor fra projekter som flytning af det psykiatriske hospital fra Risskov til Skejby, udvidelse og drift af en afdeling med stråleterapi og til anlæg af parkeringshuse ved sygehusene.

- Margrethe Vestager


Fordeling af deponeringsfritagelser for 2013: 

 

 

Mio kr.

Region Midtjylland

Flytning af psykiatrisk hospital i Risskov til universitetshospitalet i Skejby

158,3

Etablering af parkeringshus ved Regionshospitalet i Horsens

13,7

Region Sjælland

Udvidet stråleterapi på Næstved Sygehus

64

Region Syddanmark

Ny psykiatrisk afdeling i Vejle

64

I alt

300

                                                    

Fra puljen for 2012, som både omhandlede OPP-projekter og lån til andre projekter, er der tidligere tildelt lånedispensationer til Region Midtjylland (akutafdelinger i Horsens og Randers) og Region Nordjylland (udbygning af stråleterapien på Ålborg Sygehus syd) samt deponeringsfritagelse til Region Syddanmark (psykiatrisk afdeling i Vejle). Der er med denne fordeling af en rest fra puljen givet yderligere støtte til følgende projekter med igangsættelse i 2012:


Fordeling af deponeringsfritagelse og lånedispensationer for 2012 (restpulje): 

 

 

Mio kr.

Region Nordjylland

Udbygning af stråleterapien på Ålborg Sygehus syd

11,5*

Region Midtjylland

Etablering af parkeringshus ved Regionshospitalet i Randers

5,5

Region Hovedstaden

Etablering af hovedpinecenter på Glostrup Hospital

3*

I alt

20

*Lånedispensation 

Baggrund

Det er med Økonomiaftalen for 2012 mellem regeringen og Danske Regioner aftalt en pulje til deponeringsfritagelse og lånedispensationer på 300 mio. kr. For 2013 er der afsat en tilsvarende pulje på 300 mio. kr., som dog i modsætning til puljen for 2012 ikke også omfatter lånedispensationer.  

Puljerne omfatter ikke kvalitetsfondsstøttede byggerier, da dette byggeri er fuldt finansieret og skal holdes inden for de fastsatte investeringsrammer.

Økonomi- og indenrigsministeren fordeler puljerne på baggrund af ansøgninger fra interesserede regioner. Fordelingen af puljen foretages på baggrund af en samlet vurdering af de indkomne ansøgninger.

Offentlig-private partnerskaber (OPP) kan anvendes i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver, hvor opførelsen sammentænkes med den efterfølgende driftsopgave. Ved OPP udbydes design, byggeri/anlæg, drift, vedligeholdelse og eventuelle serviceydelser som én samlet opgave. Dermed indgår den offentlige part en kontrakt med et privat selskab, der har ansvaret for hele projektet i kontraktens løbetid på typisk 25-30 år.