Bedre sammenhæng for borgerne

01-06-2013

Regeringen fremlægger i dag sit udspil til justering af kommunalreformen. Det afgørende er, at borgeren får den hjælp, der er brug for, uanset hvor i landet vedkommende bor, og uanset om det er i regionen eller kommunen, siger økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager.

Sammenhæng i behandlingen og vished for, at borgeren får det rigtige og et tilpas specialiseret tilbud, uanset hvor i landet borgeren bor. Det er fokus for regeringen, som nu fremlægger sit udspil i forlængelse af evalueringen af kommunalreformen.

På den baggrund lægger regeringen blandt andet op til, at:

  • Socialstyrelsen får til opgave at sikre, at kommunerne har de fornødne tilbud til målgrupper med de meget specialiserede behov. Det vil betyde en ny national koordination på det specialiserede socialområde, inspireret af specialeplanlægningen på sundhedsområdet. I yderste instans får Socialstyrelsen også mandat til at pålægge kommuner at etablere og/eller drive bestemte former for tilbud.
  • Sygehusene får stærkere kompetencer i forhold til genoptræning af borgere med komplekse behov. Ved udskrivning vil sygehusene få til opgave at beskrive det samlede rehabiliteringsbehov, så kommunerne bedre og hurtigere kan igangsætte den rette indsats. Sygehusene kan bl.a. anvise genoptræning efter en bestemt metode og inden for en bestemt frist.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Det er afgørende, at borgeren får den hjælp, der er brug for, uanset om vedkommende skal have den af kommunen eller regionen. For eksempel duer det ikke, at patienter med alvorlig hjerneskade bliver forsinkede i genoptræningen, fordi de bliver ”tabt” i overgangen fra sygehuset til kommunen. Og borgere med behov for specialiserede socialtilbud skal ikke bo et bestemt sted i landet for at være ”heldige” at få det rigtige tilbud. Evalueringen har vist, at kommunalreformen i store træk har skabt en stærk struktur både økonomisk og fagligt. Nu får vi de sidste hjørner med, så vi sikrer bedre kvalitet og sammenhæng i tilbuddene for borgerne.

- Margrethe Vestager

Fakta: Flere hovedelementer fra udspillet. Regeringen vil:

  • Reducere antallet af sundhedsaftaler fra 98 til 5 sundhedsaftaler – en for hver region frem for en for hver kommune.
  • Give kommunerne det fulde forsyningsansvar for de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud, som på den måde bliver harmoniseret med socialområdet.
  • Kommunerne skal kun kunne overtage regionale tilbud hvert fjerde år og ikke som nu hvert år.
  • Give regionsrådene større frihed, så de fremover frit kan nedsætte stående udvalg. Regionerne får desuden bedre muligheder for at samarbejde med den private sektor og for at udføre opgaver for andre offentlige myndigheder.
  • Fusionere den regionale udviklingsplan og den regionale erhvervsudviklingsstrategi til én samlet vækst- og udviklingsstrategi.

Fakta: Evaluering af kommunalreformen

  • Regeringen iværksatte et serviceeftersyn af kommunalreformen i februar 2012.
  • Evalueringen fokuserede på fire områder: sundhed, det specialiserede social- og undervisningsområde, miljø og regional udvikling.
  • Udvalget for evaluering af kommunalreformen havde styrelseschef Thorkil Juul som formand og repræsentanter fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, KL og Danske Regioner.

Kontakt

Søren Hansen Thomsen
TitelKontorchef
KontorOpgaver og Struktur