Regeringen lægger op til at modernisere ø-tilskuddet

04-06-2013

Regeringen og Enhedslisten har sammen skaffet 15 mio. kr. ekstra til ø-kommunerne, som kommer til udbetaling fra næste år. Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg har netop offentliggjort sin rapport med oplæg til, hvordan fordelingen af ø-tilskuddet kan moderniseres.

Fra næste år er der 15 mio. kr. ekstra i ø-tilskud til kommuner med øer. Det besluttede regeringen og Enhedslisten som del af aftalen om at justere udligningsordningen. Det svarer til, at driftstilskuddet til kommunerne med mindre øer stiger med over 20 procent.

I forbindelse med aftalen om at justere på udligningsordningen aftalte partierne også, at Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg skulle komme med forslag til, hvordan fordelingen af ø-tilskuddet kan moderniseres. Målet har været at finde en model, så tilskuddet bliver fordelt efter enklere og mere tidssvarende regler end i dag.

Finansieringsudvalget har netop offentliggjort sin rapport om ø-tilskuddet. Udvalget præsenterer to modeller for omlægning af tilskuddet.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Vi har sammen fundet 15 mio. kr. til et betydeligt løft af tilskuddet til kommuner med øer. Og af denne forhøjelse skal kommunerne så bruge 2 mio.kr. til at lave et fælles færgesekretariat. Inden for midlerne kan kommunerne desuden oprette nye eller forbedrede rabatordninger på færgerne til øerne. Det er alt sammen tiltag, som småøerne har efterspurgt.

I dag bliver ø-tilskuddet stadig fordelt efter principper helt tilbage fra 1998 – det vil sige en tid, hvor der var både kommuner, amter og stat involveret i at sikre en rimelig færgedrift til og fra øerne. Derfor er jeg glad for, at Finansieringsudvalget nu er kommet med sin rapport om ø-tilskuddet. Efter drøftelse med aftalepartierne vil jeg lægge til grund, at vi vælger den model, hvor tilskuddet uddeles efter kommunernes gennemsnitlige udgifter til færgedriften, målt over tid.

- Margrethe Vestager

Fakta om ø-tilskuddet (§20-tilskuddet)

  • Ø-tilskuddet ydes som et generelt statsligt tilskud til kommuner med mindre øer på baggrund af de særlige udgifter til bl.a. færgedrift
  • I alt 19 kommuner får ø-tilskud efter § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud.
  • I 2013 udgør det samlede ø-tilskud 89,7 mio. kr. – med de ekstra penge og alm. pris- og regulering bliver tilskuddet næste år på samlet 106 mio. kr.