Modernisering af de kommunale og regionale låne- og deponeringsregler

23-05-2013

Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggør i dag en rapport med 11 anbefalinger, der skal modernisere låne- og deponeringsreglerne for kommuner og regioner. Arbejdsgruppen bag rapporten anbefaler bl.a., at der skal være bedre muligheder for at planlægge flerårige anlægsinvesteringer.

Som led i udmøntningen af regeringsgrundlaget og i forlængelse af aftalerne om henholdsvis kommunernes og regionernes økonomi for 2013 nedsatte regeringen i efteråret 2012 en arbejdsgruppe om modernisering af kommunernes og regionernes låne- og deponeringsregler.

Arbejdsgruppen blev sammensat af repræsentanter fra KL, Danske Regioner, Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet (formand).

Rapporten, som bliver offentliggjort i dag, indeholder 11 forslag til modernisering af låne- og deponeringsreglerne i kommuner og regioner, som bl.a. understøtter:

  • At kommunerne kan optage lån til konkrete energibesparende udskiftninger og/eller anskaffelser i eksisterende ejendomme til kommunalt og regionalt formål.
  • At der kan aftales lånepuljer, hvor kommunerne kan søge om adgang til at låne til OPP og rentable anlægsinvesteringer med særligt driftsbesparelsespotentiale.
  • Bedre muligheder for planlægning af flerårige anlægsinvesteringer.

Desuden foreslås forenklinger af reglerne vedrørende deponering i forbindelse med indgåelse af nye aftaler om leje, leasing og kortvarige tidsbegrænsede lejemål. Det betyder f.eks., at kommuner kan undgå deponering ved korte lejemål uden at skulle søge ministeriet herom.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager har følgende kommentar til rapporten:

Jeg vil allerførst kvittere for det store arbejde, som ligger til grund for rapporten. Arbejdsgruppens 11 forslag bidrager til regeringens arbejde med at forenkle og forbedre vilkårene for kommuner og regioner. Det handler f.eks. om at forbedre mulighederne for at gennemføre investeringer, som strækker sig over flere år, og lave energibesparelser og rentable OPP-projekter. Sammen med mere frihed i administrationen på låneområdet, er det samlet set forslag, som forbedrer kommunernes og regionernes muligheder for at levere god og effektiv service til borgerne. Jeg ser frem til at diskutere forslagene med kommunerne og regionerne i forbindelse med de igangværende økonomiforhandlinger for det kommende år.

- Margrethe Vestager