Nye tal for kommunernes konkurrenceudsættelse i 2012

17-05-2013

Kommunerne har fortsat fokus på at bruge private leverandører – det viser nye tal for kommunernes konkurrenceudsættelse i 2012.

I 2012 konkurrenceudsatte kommunerne samlet 25,4 procent af deres opgaver. Det viser de ny regnskabstal for kommunerne.

Sammenlignet med 2011 er der tale om en stigning, idet tallet for 2011 var 25,0 procent. Graden af konkurrenceudsættelse er steget hvert år siden kommunalreformen i 2007.

Når det offentlige og det private arbejder sammen på en konstruktiv måde, kan det give store fordele for begge sektorer. Det er med til at sikre en bedre og mere effektiv offentlig sektor. Samtidig giver det grundlag for vækst og nye arbejdspladser i det private.  Opgørelsen viser, at kommuner og private i stadig stigende omfang finder sammen om opgaveløsningerne.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager udtaler:

Jeg er glad for at se, at kommunerne fortsat har fokus på offentlig-privat samarbejde. For når viden og kompetencer fra de to sektorer mødes, udfordrer det og giver nye ideer til den lokale opgaveløsning til gavn for den service borgerne oplever. Øget offentlig-privat samarbejde kan samtidig skabe vækst i private virksomheder og nye eksportmuligheder. Derfor skal vi fortsat være ambitiøse i forhold til at udvikle det offentlig-private samarbejde.

- Margrethe Vestager

KL’s formand, Erik Nielsen, udtaler:

Graden af konkurrenceudsættelse er steget hvert eneste år siden kommunalreformen. Det viser, at kommuner og private leverandører bliver stadig bedre til at finde sammen om intelligente løsninger. Den fortsatte stigning viser samtidig, at kommunerne opsøger offentlig-privat samarbejde for at styrke opgavevaretagelsen.

- Erik Nielsen

Kontakt

Emil Niragira Rasmussen
TitelSpecialkonsulent
KontorOpgaver og Struktur