Seks kommuner får lov til at hæve skatten

16-09-2013

Økonomi- og Indenrigsministeriet har netop givet seks kommuner mulighed for at forhøje skatten for 2014. Det er første gang, at alle kommuner, der har søgt om at hæve skatten, kan få mulighed for at hæve skatten lige så meget, som de hver især har ønsket.

De kommuner, der har søgt om mulighed for at hæve skatten næste år, har netop fået svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på deres ansøgning. 

I alt seks kommuner har søgt om mulighed for at forhøje skatten for samlet 233 mio. kr. Og alle seks kommuner får mulighed for at hæve skatten lige så meget, som de har søgt om. Det er første gang, at Økonomi- og Indenrigsministeriet kan imødekomme kommunernes ønsker om at hæve skatten i fuldt omfang inden for en fastsat ramme til skatteforhøjelser.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Det er godt at se, at kommunerne kun i beskedent omfang ønsker at hæve skatten, og at vi dermed kan give kommunerne lov til at hæve skatten lige så meget, som de har ønsket. Nu håber jeg, at der samtidig er flere kommuner, der vil sænke skatten. Målet er, at vi undgår, at de kommunale skatter stiger samlet set.

- Margrethe Vestager

Budgetterne og skattefastsættelsen for 2014 skal vedtages senest den 15. oktober 2013. Dermed bliver det også kendt, hvilke kommuner, der sætter skatten ned.

Fakta: Kommuner, der får mulighed for at forhøje skatten

Kommune 

Mio. kr.

Køge

30,0

Bornholms

16,5

Sønderborg

95,0

Aabenraa

26,3

Morsø

14,7

Frederikshavn

50,1

   

 

232,7

 

Baggrund om skattepuljen

  • Som en del af regeringens aftale med KL om kommunernes økonomi for 2014 fik kommunerne mulighed for at hæve skatten med samlet op til 250 mio. kr.
  • Kommunerne skal holde den samlede kommunale skat i ro for at undgå sanktioner i form af både en kollektiv og en individuel sanktion. Hvis der for 2014 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.
  • Opgaven i KL og kommunerne bliver nu at koordinere, at andre kommuner vil sætte skatten ned for mindst samme beløb, som kommunerne hæver skatten med.
  • For at understøtte fleksibilitet i skatteudskrivningen i kommunerne er der etableret en tilskudsordning for de kommuner, der sænker skatten for 2014. Kommuner, der sætter skatten ned, vil få dækket en del af de tabte skatteindtægter de næste fire år.
  • Hvis skattestigningerne ikke overskrider de samlede skattenedsættelser, bliver der hverken tale om individuelle eller kollektive sanktioner.
  • De seks kommuner, som nu har fået mulighed for at hæve skatten, undgår alle sanktioner, fordi Økonomi- og Indenrigsministeriet dispenserer fra reglen om individuelle sanktioner, hvis de hæver skatten inden for det angivne beløb.

Kontakt

Nils Majgaard Jensen
TitelChefkonsulent
KontorFinansiering