Danskerne er blevet gladere for folkeskolerne og børnehaverne

03-04-2014

Elever og forældre er blevet mere tilfredse med folkeskolerne, forældre med børn i dag-tilbud er endnu gladere for tilbuddene, og tilfredsheden hos hjemmehjælpsmodtagere ligger stadig højt. Det viser en ny landsdækkende undersøgelse, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har fået foretaget af brugernes tilfredshed med velfærdsydelserne.

Elever og forældre er blevet gladere for den danske folkeskole. Det viser en ny undersøgelse fra Epinion, som giver et billede af, hvor tilfredse borgerne er med kommunens velfærdsydelser. 79 procent af eleverne er tilfredse eller meget tilfredse med deres skole, en stigning på 6 procentpoint siden sidste undersøgelse i 2012. 76 procent af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med skolen. Eleverne er særligt glade for deres klasselærer. Forældrene er særligt tilfredse med det faglige niveau hos deres barns lærere. 

Forældre med børn i dagpleje eller daginstitution er også i stigende grad glade for tilbuddene. 86 procent er tilfredse eller meget tilfredse. En stigning på 4 procentpoint siden 2012. Personalets indsats for at få deres barn til at føle sig tryg og glad bliver blandt andet fremhævet positivt af forældrene.

77 procent af forældrene med børn i SFO er som i 2012 stadig tilfredse eller meget tilfredse med tilbuddene. Ældre og unge borgere, der modtager hjemmehjælp er også positive. 81 procent svarer i undersøgelsen, at de er tilfredse eller meget tilfredse med hjælpen. De er mere glade for den personlige pleje end den praktiske hjælp.

Undersøgelsen er et redskab til kommunerne, der sætter dem i stand til at sammenligne deres egne undersøgelser med et landsgennemsnit. Resultaterne og rapporten om undersøgelsen ligger på www.tilfredshedsportalen.dk, en hjemmeside lavet i samarbejde mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet, KL, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Undervisningsministeriet.

Her kan kommunerne få inspiration og lære af hinanden og dermed skabe et bedre grundlag for at bruge kommunens ressourcer bedre eller smartere. Og som resultat levere bedre kvalitet og service til borgerne.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Det er meget positivt, at så mange danskere er tilfredse med deres skole, dagtilbud eller hjemmepleje. Det er et skulderklap til medarbejderne. Undersøgelsen viser, hvad vi er gode til, men også hvor vi kan blive bedre. Den kan samtidig bruges som et kompas for den enkelte kommune, når de laver lokale undersøgelser og uploader dem til Tilfredshedsportalen. Derfor håber jeg, at endnu flere kommuner vil bruge portalen, hvor de så kan sammenligne sig med andre kommuner og skabe bedre velfærd for borgerne.

- Margrethe Vestager

KL’s formand Martin Damm siger:

Det er godt at se, at borgernes tilfredshed med kerneydelserne på børneområdet er steget flot i en periode, hvor kommunerne har gennemført store omstillinger og har taget mange initiativer til styrke kvaliteten på netop dette område. Det er især glædeligt at se den markante stigning i tilfredshed blandt skoleeleverne, som jo dokumenterer det gode og seriøse arbejde, som både lærere og pædagoger leverer i skolerne.

- Martin Damm

Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen siger:

Jeg håber og tror, at undersøgelsen er et skulderklap – og dem skal man samle på. Et skulderklap først og fremmest til de mange hårdtarbejdende medarbejdere i dagtilbud og i ældreplejen, som hver eneste dag kæmper for at give borgerne den bedste service. Med undersøgelsen siger borgerne til de ansatte: Vi ser, hvad I gør. Og det gør mig glad. Jeg tror, at vi er på rette vej. Nu gælder det om at holde fast – og om at holde fokus på den enkelte borger – og ikke på systemerne.

- Manu Sareen

Undervisningsminister Christine Antorini siger:

Den stigende tilfredshed med skolen blandt folkeskoleelever og deres forældre viser, at der er opbakning til vores fælles folkeskole. I folkeskolereformen lægger vi stor vægt på både elevernes læring og trivsel. På den baggrund er vi ved at udvikle en trivselsmåling, så skolerne årligt kan måle elevernes trivsel og dermed styrke indsatsen for, at eleverne er glade for at gå i skole og dermed også lærer mere.

- Christine Antorini 

Fakta om undersøgelsen

 

 

2012-undersøgelse

 

2014-undersøgelse

 

 

Har svaret ”meget tilfreds” og ”tilfreds”

Gennemsnit på skala 1-5 hvor 1 er ”meget utilfreds” og 5 er ”meget tilfreds”

Har svaret ”meget tilfreds” og ”tilfreds”

Gennemsnit på skala 1-5 hvor 1 er ”meget utilfreds” og 5 er ”meget tilfreds”

Forældre til børn i dagtilbud

82 pct.

4,11

86 pct.

4,21

Elever i 6.-9. klasse i folkeskolen

73 pct.

3,81

79 pct.

3,99

Forældre til elever i folkeskolen

75 pct.

3,82

76 pct.

3,90

Forældre til børn i SFO/fritidshjem

77 pct.

3,94

77 pct.

3,95

Modtagere af hjemmepleje

81 pct.

4,19

81 pct.

4,08

 

På www.tilfredshedsportalen.dk kan borgerne sammenligne de nye landsgennemsnit med lokale undersøgelser af tilfredsheden med dagtilbud, skoler, SFO/fritidshjem, klubtilbud, hjemmepleje samt plejeboliger. Foreløbig har 28 kommuner uploadet undersøgelser. Flere kommuner kommer løbende til.

Undersøgelsen er foretaget via spørgeskemaer til fem stikprøver, svarende til de fem brugergrupper. Hvert spørgeskema er besvaret af mellem 1.600 og 1.700 personer fordelt over hele landet.