Særtilskud for 852 mio. kr. til kommuner

29-08-2014

Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager har i dag fordelt næste års særtilskud til 56 kommuner. Kommunerne får i alt 852,3 mio. kr. fra tre forskellige puljer.

56 kommuner har i dag fået besked om, at de vil modtage ekstra tilskud, så planlægningen af deres budgetter for 2015 kan gå op, og så de kan iværksætte en social indsats i udsatte boligområder. Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager har nu fordelt puljerne af særtilskud for 2015 til 56 kommuner. Samlet modtager kommunerne 852,3 mio. kr.

Tilskuddene består af tre puljer. Den generelle særtilskudspulje for vanskeligt stillede kommuner er denne gang på 300 mio. kr. Det er 100 mio. kr. mindre end for 2014. Men det skal ses i sammenhæng med, at kommunerne i år har fået et ekstraordinært likviditetstilskud på 3 mia. kr., hvor 1 mia. kr. netop er målrettet kommuner med svagere økonomiske grundvilkår.

Hovedstadskommunernes særtilskudspulje er også blevet fordelt, og der er fordelt sociale særtilskud for 413,3 mio. kr. til kommuner over hele landet til en social indsats i boligområder, hvor der er en høj andel af borgere med f.eks. psykiske problemer eller kriminalitetsproblemer.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Puljerne med særtilskud er med til at skabe balance i budgetterne hos kommuner med særlige økonomiske udfordringer. Det er ikke alle kommuner, som har søgt, der har fået. Men jeg er glad for, at vi med tilskuddene kan give en håndsrækning til de kommuner, der har de største udfordringer. Samtidig fordeler vi nu for tredje år i træk penge fra den sociale særtilskudspulje. Det glæder mig, at så mange borgere får gavn af puljen, og at kommunerne arbejder målrettet med at støtte borgere, som f.eks. skal have hjælp til at finde et arbejde, har psykiske problemer eller ikke har noget sted at bo.

- Margrethe Vestager

Fakta: Fordeling af særtilskudspuljen

Den generelle særtilskudspulje (§16)

 • Puljen er rettet mod at forbedre den enkelte kommunes samlede økonomiske situation.
 • Puljen udgør i 2015 320 mio. kr., inkl. overført beløb fra 2014
 • Der er fordelt 265 mio. kr. til 26 kommuner.
 • 44 mio. kr. tildeles som tilskud som led i udviklingspartnerskaber med Langeland og Morsø Kommuner.

Hovedstadspuljen (§19)

 • Puljen er rettet mod at forbedre den enkelte kommunes samlede økonomiske situation og forbeholdt kommuner i hovedstadsområdet, som også bidrager til finansieringen af ordningen.
 • Puljen udgør i 2015 203,5 mio. kr.
 • Der er fordelt 130 mio. kr. til 10 kommuner.
 • 66,5 er tildelt Furesø Kommune i henhold til aftalen om sammenlægningen af de tidligere Værløse og Farum Kommuner.

Den sociale særtilskudspulje (§17)

 • Formålet med puljen er at styrke kommunernes muligheder for at yde en særlig indsats over for sociale problemer i bestemte dele af kommunen, hvor der er mange borgere med sociale problemer.
 • Puljen udgør i 2015 413,3 mio. kr.
 • Der er i alt fordelt 228,1 mio. kr. til 33 kommuner.
 • Herudover anvendes 111,7 mio. kr. til tilskud som led i udviklingspartnerskaber med Københavns og Køge Kommuner, mens 73,5 mio. kr. er reserveret til tilskud til Aarhus og Vejle Kommuner, hvor udviklingspartnerskaber er under indgåelse med ministeriet.

Tildelinger fra den generelle særtilskudspulje (§16)

Tildelinger fra hovedstadspuljen (§19)

Tildelinger fra den sociale særtilskudspulje (§17)