Kommunerne udviser igen ansvarlighed

01-12-2014

Kommunernes budgetter for 2015 er nu opgjort foreløbigt og tegner endnu en gang til samlet set at ligge inden for de samlede økonomiske rammer, som er aftalt med regeringen. Den tætte koordinering mellem kommunerne ser også ud til at resultere i, at kommunerne ligger tæt på de aftalte niveauer for service og anlæg. Det viser en opgørelse af kommunernes foreløbige budgetindberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Resultatet for den foreløbige budgetopgørelse for 2015 viser, at kommunerne budgetterer med serviceudgifter på samlet ca. 234,5 mia. kr., hvilket er knap 0,2 mia. kr. under det aftalte, mens kommunerne planlægger at afholde anlægsudgifter for ca. 17,7 mia. kr., hvilket er knap 0,2 mia. kr. mere end aftalt. Dermed budgetterer kommunerne samlet set inden for rammerne af økonomiaftalen for 2015.

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2015 muliggør et fortsat højt kommunalt anlægsniveau i 2015. Samtidig indebærer økonomiaftalen en målrettet styrkelse af kommunernes sundhedsfremmende indsats. Med budget 2015 vælger kommunerne at prioritere yderligere investeringer i 2015, mens kommunerne har budgetteret med serviceudgifter, der ligger lidt under det aftalte niveau.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard siger:

Resultatet for kommunernes budget for næste år vidner om det store arbejde KL og kommunerne har lagt i koordineringen, så de aftalte rammer udmøntes optimalt. Budgetterne tegner til at ligge tæt op af den samlede aftalte ramme, og det er udtryk for en ansvarlig økonomisk politik. Den ansvarlige linje medvirker til, at vi ved finanslovsforhandlingerne kunne afsætte yderligere midler bl.a. til børn og ældre. Det glæder mig samtidig, at kommunerne kan fortsætte et højt anlægsniveau, med eksempelvis at forbedre og bygge skoler, biblioteker og veje, som vil komme både beskæftigelsen, velfærden og borgerne til gavn.

- Morten Østergaard

Finansminister Bjarne Corydon udtaler:

Det er med tilfredshed, at jeg kan konstatere, at kommunerne igen har lagt budgetter, der ligger inden for den aftale, der indgået med regeringen. Jeg vil gerne kvittere for kommunernes store indsats med at få enderne til at mødes i budgetlægningen. Det viser endnu engang, at kommunerne påtager sig et medansvar i forhold til, at der kan føres en ansvarlig økonomisk politik. En ansvarlig økonomisk politik er netop forudsætningen for, at vi også fremover har råd til vores velfærd.

- Bjarne Corydon

Regeringen forventer på den baggrund, at det betingede bloktilskud på 3 mia. kr. kan komme til udbetaling. Den endelige vurdering af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne foretages på baggrund af de endelige budgetter, der offentliggøres af Danmarks Statistik i januar 2015.