Forsøg i frikommunerne bliver forlænget

11-12-2014

Frikommuneforsøgene kan nu fortsætte, mens de bliver evalueret. Regeringen har givet ni kommuner lov til at løse en række opgaver, som de selv vil. Det kan de nu blive ved med at gøre under evalueringen, og mens regering og Folketing beslutter, hvilke forsøg der har været så succesfulde, at de skal udbredes til alle 98 kommuner. Morten Østergaard glæder sig over den brede opbakning til forlængelsen af forsøgene, som gør processen mindre bureaukratisk for frikommunerne.

Med frikommuneforsøget har ni kommuner fået lov til at tilrettelægge en lang række kommunale opgaver, som de selv vil. Det er blevet til cirka 400 godkendte forsøg med alt fra nye måder at arbejde for optimal sygdomsforebyggelse, friere rammer for planlægningen af nye butikker, til færre krav og regler til kommuner, når de skal få ledige i arbejde.

Folketinget har i dag besluttet at forlænge forsøgsperioden til den 30. juni 2017. Forsøgene skulle ellers afsluttes ved udgangen af 2015. Nu kan forsøgene løbe videre, mens de i 2016 evalueres, og regering og Folketing beslutter, hvilke forsøg der skal føre til lovændringer, der kan komme alle 98 kommuner til gavn.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard siger:

Frikommunerne fortjener en veltilrettelagt og grundig proces for det store arbejde, de har lagt i forsøgene. Jeg er derfor glad for, at frikommunerne nu kan fortsætte med at tilrettelægge arbejdet, som de gerne vil, og hjælpe borgerne som de gerne vil, mens alle de mange gode idéer bliver evalueret i 2016. Når Folketinget til sin tid beslutter, hvilke af forsøgene vi kan brede ud til resten af landet, er de fortsat i gang i kommunerne. På den måde undgår vi unødigt bureaukrati, og det er jo netop hele idéen med frikommunerne.

- Morten Østergaard

Forlængelsen betyder bl.a., at Vejle Kommune fortsat kan give borgere, der modtager hjemmepleje, mulighed for at tilkøbe ydelser som fx hovedrengøring, snerydning og hjælp på ferieophold mv. Fredensborg Kommune kan fortsætte med at betale lønudgiften til elevpladser i lokale virksomheder for unge kontanthjælpsmodtagere under 25 år, som ikke selv kan finde elevplads på almindelige vilkår, for at give de unge ekstra hjælp til at få en erhvervsuddannelse. Samtidig kan Odense Kommune fortsat tillade midlertidige aktiviteter som fx legepladser, historie- og kulturfaciliteter mv. i større byområder under udvikling, for at gøre området mere attraktivt for borgerne under de ofte langvarige udviklingsprojekter.

Frikommunernes egne evalueringer af forsøgene skal ligge klar ved udgangen af april 2016. Herefter foretager Økonomi- og Indenrigsministeriet en samlet evaluering, der skal danne grundlag for regering og Folketingets beslutning om, hvilke forsøg, der skal udbredes til alle kommuner.