Idérige frikommuner begejstrede for frie tøjler

18-12-2014

De ni frikommuner er glade for de frie rammer, regeringen har givet dem til at gøre tingene anderledes under frikommuneforsøgene. 248 forsøg med nye lokale løsninger som højner velfærden og mindsker bureaukrati er i gang, og der er potentiale til at udbrede de gode idéer til resten af landet, vurderer frikommunerne i en ny evaluering. Morten Østergaard er glad for, at den kommunale nytænkning ser ud til at bære frugt.

248 forsøg med nye, innovative lokale løsninger er lige nu i gang i frikommunerne, som er positive over for de nye muligheder. Det viser en ny midtvejsevaluering af frikommuneforsøgene. Med forsøgene har regeringen givet frikommunerne lov til at bryde rammerne, og finde på nye måder at arbejde og hjælpe borgerne på. Frikommunerne har blandt andet fået friere rammer til at hjælpe ledige i arbejde eller uddannelse, tilladelse til at tilbyde ældre, der modtager hjemmehjælp, tilkøb af snerydning, vinduespudsning mv. og mulighed for i en kortere periode at stille ledige kommunale lokaler gratis til rådighed for iværksættere fra lokalområdet.

Allerede nu lever langt de fleste forsøg op til det ønskede formål. Frikommuneforsøgene har givet borgerne velfærd både af højere kvalitet og med mindre bureaukrati, og samtidig er kommunerne blevet mere effektive og gode til at udnytte ressourcerne bedre, vurderer frikommunerne selv. Mange af de succesfulde nye forsøg har ifølge frikommunerne potentiale til at blive bredt ud til alle kommuner.

Midtvejsevalueringen viser også, at en række af forsøgene allerede inden den endelige evaluering er blevet udbredt til alle kommunerne. Folketinget er blevet inspireret af forsøgene i frikommunerne og har på nogle områder lovgivet, så alle 98 kommuner kan få gavn af de smartere måder at tilrettelægge arbejdet på. Vejles idé om, at den politiske varetagelse af beskæftigelsesindsatsen ikke skal ske i et særskilt udvalg, og Fredensborgs idé med smidigere og enklere regler, når kommunerne skal sende mindre opgaver i udbud er nogle af eksemplerne.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard siger:

Det var en rigtig god idé, da regeringen gav ni frikommuner rum til at nytænke, hvordan de løser de kommunale opgaver. De næsten 250 spændende forsøg understreger frikommunernes store evne og vilje til at tænke nyt og gøre op med idéen om at gøre, som vi plejer. De har holdt fokus på bedre velfærd, smartere løsninger og mindre bureaukrati, og det gavner både borgere og medarbejdere. Nogle idéer er endda så åbenlyst gode, at vi allerede nu har udbredt dem til alle kommunerne. Den fine evaluering kommer med, når vi sammen med KL snart skal sætte rammerne for næste udgave af forsøg i nye frikommuner.

- Morten Østergaard

Formand for KL Martin Damm siger:

Det er glædeligt, at frikommunerne allerede nu, halvvejs inde i forsøgsperioden, ser så store potentialer i forsøgene. Vi ser frem til den afsluttende evaluering, hvor der bliver samlet op på forsøgenes resultater, og hvor vi forventer, at de gode erfaringer vil blive omsat til generelle regelforenklinger til gavn for alle kommuner.

- Martin Damm

Midtvejsevalueringen er første del af en samlet evaluering af frikommuneforsøget, som Rambøll og BDO gennemfører for Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL. Midtvejsevalueringen kommer også med en række anbefalinger til, hvordan stat og forsøgskommuner fremadrettet kan få mest ud af ordninger som frikommuneforsøget.

Selve frikommuneforsøget slutter med udgangen af 2015, og frikommunerne evaluerer forsøgene, hvorefter Rambøll og BDO i foråret 2016 gennemfører en afsluttende evaluering. Men de ni kommuner har netop fået lov til at fortsætte med at arbejde som under forsøgene, mens Folketinget vurderer, hvilke yderligere af de mange gode idéer, der skal bredes ud til resten af kommunerne.