Nu kan arbejdspladser udfordre overenskomstregler

07-02-2014

Regeringen, KL og Danske Regioner igangsætter nu et initiativ med forsøg, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere gennem deres organisationer kan aftale at fravige regler i overenskomsterne og finde lokale løsninger. Den nye forsøgsordning vil køre parallelt med, at statslige regler bliver udfordret i bl.a. frikommuneforsøg og med udfordringsretten. Forsøgene blev aftalt i økonomiaftalerne for 2014 mellem regeringen, Danske Regioner og KL.

I økonomiaftalerne for 2014 blev regeringen, KL og Danske Regioner enige om at starte en forsøgsordning. Den går ud på at give parterne på det offentlige arbejdsmarked mulighed for at fravige regler i overenskomster i staten, regionerne og kommunerne, hvis reglerne spænder ben for at løse opgaverne bedre og smartere.

Det kan være på et sygehus, et rådhus, en styrelse eller andre steder i den offentlige sektor, hvor man ønsker at afprøve andre måder at tilrettelægge arbejdet på, end overenskomsterne i dag tillader.

Med forsøgsordningen kan arbejdsgiverorganisationer på vegne af interesserede ministerier, regioner og kommuner indgå aftaler med faglige organisationer om at gennemføre forsøg, hvor den gældende overenskomst fraviges. Det er op til interesserede ministerier, regioner og kommuner at afgøre, hvilke overenskomstmæssige barrierer de ønsker at udfordre ved at indgå aftale med de faglige organisationer om et forsøg.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Vi er allerede i gang med at udfordre de statslige regler på, om de er smidige og smarte nok, bl.a. gennem frikommuneforsøg og udfordringsretten. Jeg er glad for, at regeringen sammen med KL og Danske Regioner er blevet enige om den nye ordning. Nu får arbejdsgivere og arbejdstagere i det offentlige mulighed for at afprøve om de overenskomster, der er indgået, udgør en barriere for at tilrettelægge arbejdet bedre og smartere. Forhåbentlig kan det lægge kimen til bedre arbejdsgange, større arbejdsglæde for medarbejderne og dermed mere og bedre velfærd for borgerne.

- Margrethe Vestager

Fakta om forsøgsordningen

  • Alle ministerier, regioner og kommuner kan ansøge om at deltage i forsøgsordningen. Ansøgningsfristen er den  3. april 2014.
  • Forsøgsordningen igangsættes fra foråret 2014 og løber frem til foråret 2017.
  • Deltagende ministerier, regioner og kommuner afgrænser ønskerne til forsøgenes omfang for egne medarbejdere – dvs. overenskomstområder, antal omfattede institutioner, medarbejdergrupper mv. For at et forsøg kan gennemføres, skal de respektive overenskomstparter indgå en aftale om de nødvendige fravigelser fra de gældende overenskomster.
  • Nogle områder er undtaget fra forsøgsordningen - fx generelle aftaler. Det betyder, at der ikke kan gennemføres forsøg med bl.a. barselsaftalerne, ferieaftalerne, eller de ufravigelige bestemmelser i MED-aftalerne.