Aftale om kommunernes økonomi for 2015 – udvikling af velfærden og fortsat højt anlægsniveau

03-06-2014

Regeringen har i dag indgået en aftale med KL om kommunernes økonomi for 2015. Aftalen sikrer, at kommunerne fortsat kan udvikle den borgernære service på områder som folkeskole, dagtilbud og ældrepleje.

Der er konkret aftalt:

  • En styrkelse af kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats med 350 mio. kr. årligt fra 2015 og frem.
  • Et fortsat højt anlægsniveau på 17,5 mia. kr. i 2015.
  • Et ekstraordinært likviditetstilskud på 3,5 mia. kr., hvoraf 1 mia. kr. målrettes kommuner med størst behov og ½ mia. kr. udmøntes som lånepulje.
  • En moderniseringsaftale som forpligter regeringen og kommunerne til i 2015 og 2016 at frigøre i alt 2 mia. kr. til mere borgernær service.

Med aftalen har regeringen og KL i forlængelse af regeringens udspil ”Danmark helt ud af krisen – virksomheder i vækst” desuden drøftet, hvordan rammerne for vækst i kommunerne kan forbedres. Konkret er der aftalt initiativer, som nedbringer sagsbehandlingstider på de erhvervsrettede områder som byggesager og miljøgodkendelse samt initiativer, der styrker den erhvervsfremmende indsats i kommunerne, fx etablering af én indgang for virksomheder.

Samtidig har regeringen og KL fulgt op på de igangværende omstillinger, som skal styrke den kommunale service inden for folkeskole, beskæftigelse, den kommunale sundhedsindsats, dagtilbud og socialområdet.

Finansministeren fremhæver, at regeringen og kommunerne sikrer gode rammer for den borgernære velfærd samt skabelsen af nye job. Finansminister Bjarne Corydon siger:

Den her regering vil velfærden. Trods snævre økonomiske rammer, lykkes vi med at prioritere penge til den nære velfærd, og det er jeg stolt af. Kommunal sundhed og forebyggelse er vigtig for regeringen, og jeg er derfor glad for, at der med aftalen prioriteres 350 mio. kr. til den kommunale sundhedsindsats. Samtidig er vi enige om, at kommunerne med en likviditetsindsprøjtning på 3,5 mia. kr. fortsat kan udvikle den kommunale service på områder som dagtilbud, skole og ældrepleje.

Det høje anlægsniveau i økonomiaftalen betyder samtidig, at kommunerne også til næste år kan investere mange milliarder i nye skoler, moderne plejehjem, grønne cykelstier og trygge rammer for de allermindste borgere. Det vil skabe aktivitet og job på byggepladserne i hele landet. Samlet synes jeg, at vi når vidt omkring med den her økonomiaftale. Vi rykker Danmark i den rigtige retning, og det er jeg meget tilfreds med.

- Bjarne Corydon

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager udtaler:

Jeg er glad for, at vi i dag har indgået en aftale, der understreger vores fælles ansvar for den samlede økonomi. Både for at skabe vækst i samfundet og for den videre udvikling og modernisering af vores offentlige sektor. Aftalen styrker det kommunale bidrag til at sikre væksten. Med enklere regler og udvikling af den kommunale erhvervsfremmeindsats og erhvervsservice, vil virksomhederne møde en mere sammenhængende og serviceorienteret offentlig sektor.

- Margrethe Vestager