Nu kan kommuner og regioner lægge budgetter for 2015

30-06-2014

Økonomi- og Indenrigsministeriet har netop udmeldt fordelinger af tilskud, frister for puljer og frister for ansøgning om lån til kommunerne og regionerne. Oplysningerne er centrale for kommunalbestyrelserne og regionsrådene, når de skal planlægge næste års budgetter.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har netop meddelt kommunerne og regionerne, hvordan bloktilskud og andre tilskud bliver fordelt i 2015. Med oplysningerne om næste års indtægter kan kommunerne og regionerne nu begynde den nærmere planlægning af udgiftsposterne i budgetterne for 2015. 

For kommunernes vedkommende drejer udmeldingen sig om:

  • Fordelingen af det samlede bloktilskud på 65,0 mia. kr.
  • Fordelingen af landsudligningen og hovedstadsudligning.
  • Fordeling af beskæftigelsestilskud på 11,9 mia. kr.
  • Fordeling af ø-tilskud, tilskud til omstilling af folkeskolen og andre ordninger på samlet 6,9 mia. kr.

Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelder samtidig de beløb, som den enkelte kommune kan regne med som statsgaranteret grundlag for udskrivningen af skat.

Kommunerne får også meddelelse om vilkår og ansøgningsfrister til forskellige tilskuds- og lånepuljer. Fristerne for nogle af hovedpuljerne er:

  • Særtilskudspuljer: 4. august
  • Lånepuljer (anlæg): 6. august
  • Skattepulje: 5. september

For regionernes vedkommende drejer udmeldingen sig om fordeling af bloktilskuddet på samlet 89,3 mia. kr. Regionerne bliver også samtidig orienteret om bl.a. frister for ansøgninger om adgang til lån.

Læs ministeriets udmelding om økonomiske forudsætninger i 2015:

 

Kontakt

Bjarne Simonsen
TitelChefkonsulent
KontorFinansiering