Morsø Kommune i nyt partnerskab om udvikling

23-05-2014

Økonomi- og Indenrigsministeriet indgår i dag et partnerskab med Morsø Kommune om kommunens plan for udvikling. Med udviklingspartnerskabet modtager kommunen et samlet særtilskud på 52 millioner over tre år. Det skal bl.a. understøtte kommunens arbejde med omstillingen til en demografisk udvikling med færre borgere og samtidig flere ældre. Blandt kommunens fokusområder er også en effektiv beskæftigelsesindsats og erhvervsservice.

Som den første kommune indgår Morsø Kommune i dag et udviklingspartnerskab med Økonomi- og Indenrigsministeriet. I partnerskabet bidrager et flerårigt tilskud fra den generelle særtilskudspulje til bedre budgetsikkerhed i kommunen, og samtidig sætter kommunen fokuseret ind på en række områder for en balanceret udvikling i kommunen.

Morsø Kommune bygger indsatserne på en grundig afdækning af scenarierne for, hvordan kommunen udvikler sig fremover som følge af fald i folketallet, antallet af børn og flere ældre.

Konkret er målsætningerne, at: 

  • Kommunen løbende tilpasser serviceudbuddet i forhold til antallet af indbyggere og hvor mange ældre og børn, der bor i kommunen.
  • Kommunen arbejder målrettet for at hjælpe ledige borgere i arbejde gennem reformer mv., der understøtter en effektiv beskæftigelsesindsats.
  • Kommunen yder en målrettet indsats i forhold til kommunens erhvervsservice.
  • Kommunen generelt har en sund økonomistyring, overholder budgetterne og fokuserer på effektivisering.  

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Det er meget positivt, at vi med det nye udviklingspartnerskab har mulighed for at hjælpe Morsø Kommune med de udfordringer, kommunen står over for i en vanskelig omstillingstid. Jeg er imponeret over det grundige forarbejde og den konstruktive tilgang, som vi har mødt i Morsø Kommune. Der er et godt fundament at stå på for kommunens politikere, når de skal prioritere opgaverne i de kommende år. Jeg ser også meget frem til at følge kommunens idéer på erhvervs- og beskæftigelsesområdet. Jeg håber, at de forskellige tiltag vil få kommunen på et godt udviklingsspor.

- Margrethe Vestager

Borgmester i Morsø Kommune Hans Ejner Bertelsen siger:

Det har stor betydning for Morsø Kommune, at vi med udviklingspartnerskabet får et økonomisk rygstød og bedre budgetmæssig sikkerhed for de kommende 3 år. Og dermed får vi bedre forudsætninger for at fastholde fokus på økonomisk tilpasning, balance og udvikling. Vi har allerede i de foregående år haft fokus på effektivisering og økonomisk tilpasning i Morsø Kommune, og vi har haft en god økonomisk styring. Men der kræves en yderligere indsats i lyset af det udfordringsbillede, der tegner sig frem mod 2020 for Mors, men også for Region Nordjylland. Udfordringsbilledet viser et markant fald i indtægtsniveauet som følge af faldende befolkningstal og befolkningssammensætningen. Det giver en strukturel ubalance, som nødvendiggør et lokalt og nationalt fokus på udfordringen. Med udviklingspartnerskabet er vi klar til at tage fat på opgaven.

- Hans Ejner Bertelsen

Baggrund

Ved den seneste justering af lov om kommunal udligning og generelle tilskud blev det fra 2013 muligt at yde særtilskud gennem udviklingspartnerskaber.

Særtilskuddet er en hjælp til særligt udsatte kommuner og kan medvirke til, at der bliver mulighed for at starte initiativer, der samlet set giver en bedre økonomisk balance i kommunen.

Morsø Kommune er den første kommune, som ministeriet indgår en aftale med om udviklingspartnerskab, der finansieres af den generelle særtilskudspulje. Ministeriet har tidligere indgået udviklingspartnerskaber med Køge og Københavns Kommune med tilskud fra den sociale særtilskudspulje til indsatsen i boligområder, hvor der er særligt store sociale problemer.

Aftalen med Morsø Kommune består af en fælles aftale om særtilskud på 19 mio. kr. i 2014, 17 mio. kr. i 2015 og 16 mio. kr. i 2016 og af elementerne i den årlige opfølgning med ministeriet.  Aftalen bygger på kommunens beskrivelse af indsatser/strategier og målsætninger og udgør et bilag til aftalen.