Regnskabstal: Kommunerne kommer tættere på budgetterne

30-04-2015

Kommunerne kommer i mål med endnu et regnskab inden for budgetterne, og samtidig kommer serviceudgifterne tættere på budgetterne end i 2012 og 2013. Det viser netop offentliggjorte 2014-tal fra Danmarks Statistik. Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard roser kommunerne for at tage ansvar.

Igen i 2014 bidrager kommunerne til, at der er styr på dansk økonomi. Det viser de kommunale regnskabstal, som Danmarks Statistik netop har offentliggjort. Samtidig ligger regnskabstallene tættere på budgettet, end de har gjort de foregående år.

Således ligger kommunernes serviceudgifter 2,4 mia. kr. under det budgetterede niveau, mens bruttoanlægsudgifter ligger 0,2 mia. kr. over budgettet for 2014. Dermed har kommunerne med anlægsinvesteringer for samlet 18,7 mia. kr. videreført det høje anlægsniveau fra 2013. Kommunerne har bl.a. investeret for omkring 6,5 mia. kr. på de borgernære områder som skoler og dagtilbud.

Sammenlignet med 2013 har kommunerne samlet løftet serviceudgifterne med mere end 800 mio. kr. i 2014. Hertil kommer et ekstra løft af det kommunale ældreområde på 1 mia. kr., som blev givet i finanslovsaftalen for 2014, men som ikke fremgår af regnskabsopgørelsen.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard siger:

De nye regnskabstal viser mindst tre ting: For det første at kommunerne tager ansvar og overholder de aftaler, vi har indgået. For det andet at de holder et højt anlægsniveau og på den måde giver et løft til beskæftigelsen og skaber bedre rammer om undervisning, børnepasning og ældrepleje. Og for det tredje at de bliver stadig bedre til at styre økonomien og samtidig formår at udvikle velfærdsydelserne inden for rammerne. Det skal kommunerne anerkendes for.

- Morten Østergaard

20150430_tabel _kommuner