Psykiatriske patienter får bedre rettigheder med ny lov

28-04-2015

Psykiatriske patienter er sikret bedre rettigheder, efter Folketinget i dag har vedtaget en ny lov om tvang i psykiatrien.

Reglerne for tvangsfiksering skærpes. Unge psykiatriske patienter mellem 15 og 17 år kan, uanset om deres forældre har givet samtykke til det eller ej, klage til det psykiatriske patientklagenævn, hvis de mod deres vilje er blevet fastspændt og tvangsmedicineret. Og det bliver nemmere for de ansatte på psykiatriske afdelinger at kropsvisitere patienterne og undersøge deres post og stuer for at forhindre, at ulovlige stoffer finder vej ind på afdelingerne.

Det er nogle af elementerne i det lovforslag om tvang i psykiatrien, som Folketinget i dag har vedtaget. Det grundlæggende formål med den nye lov er at forbedre psykiatriske patienters rettigheder og give dem mere ligeværd og respekt, mener sundhedsministeren:

Men den her lov åbner vi op for mere dialog og samarbejde i psykiatrien, da patienterne får mere indflydelse på deres egen behandling. Og vi sikrer mere ligeværd, når vi skærper reglerne for, hvornår man må bruge tvang over for patienterne. Tvang skal kun ske, når der ikke er andre muligheder.

Sundhedsministeren er også glad for, at loven giver bedre muligheder for, at ulovlige stoffer og farlige genstande ikke finder vej ind på de psykiatriske afdelinger:

Det er et problem, at der ulovlig medicin og stoffer på de psykiatriske afdelinger. Det er utrygt for personalet, og det er farligt for patienterne. Derfor er jeg glad for, at det fremover bliver nemmere at holde stofferne ude af afdelingerne.

Fakta om lovens hovedpunkter

Loven om brug af tvang i psykiatrien indeholder i alt syv hovedpunkter, der skal være med til at sikre, at psykiatriske patienter får bedre rettigheder:

 • Mindreårige psykiatriske patienters retsstilling forbedres.
   
 • Psykiatriloven tilføres en formålsbestemmelse med fokus på selvbestemmelse, ligeværd og respekt for den enkelte.
   
 • Fokus på forhåndstilkendegivelser fra patienten ved indlæggelsessamtalen eller snarest muligt herefter.
   
 • Reglerne om tvangsfiksering skærpes.
   
 • Oppegående tvangsfiksering på Sikringen permanentgøres.
   
 • Udvidede muligheder for åbning og kontrol af post, undersøgelse af patienters ejendele og patientstuer samt kropsvisitation.
   
 • Forsøgsordningen om tvungen opfølgning efter udskrivning forlænges.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet