Sundhedsministeren og regionerne vil have mere kvalitet og mindre bureaukrati

20-04-2015

Papirarbejdet fylder for meget på sygehusene. Det mener sundhedsministeren og formanden for Danske Regioner, der begge vil have mere kvalitet og mindre bureaukrati og derfor nu vil ændre i den måde, sygehusenes kvalitet måles på.

'Vi drukner i vejledninger og papirarbejde og har ingen tid til patienterne'. Sådan har det de senere år igen og igen lydt fra både læger og sygeplejersker ansat rundt om på de offentlige sygehuse.
 
Kritikken har til tider været hård og er ikke blevet mindre af, at sundhedspersonalet oplever, at der er kommet flere vejledninger, og at kravene til dokumentation i sundhedsvæsnet er vokset.
 
Og en af de ting, som for alvor har givet anledning til kritik og frustration rundt om på sygehusafdelingerne er den måde, som kvaliteten måles på, når sygehusene skal akkrediteres i overensstemmelse med Den Danske Kvalitetsmodel.
 
Sundhedsminister Nick Hækkerup og formand for Danske Regioner Bent Hansen forstår frustrationerne hos sundhedspersonalet på sygehusene og varsler ændringer i kvalitetsarbejdet:

Kvaliteten i vores sundhedsvæsen skal være i orden, og intentionen bag ordningen med at give sygehusene det blå stempel, hvis de lever op til en række kvalitetskrav, fejler ikke noget. Men når sygehuspersonalet ikke længere kan se nytten af at udfylde papirer, gennemgå vejledninger og standarder og efterlyser en anden og mindre tung måde at arbejde med kvalitet på, så lytter jeg selvfølgelig. Og jeg mener, at tiden er moden til at droppe kvalitetsmodellen på sygehusene, så personalet får mere tid til patienterne.

Han præsenterer i dag et nyt nationalt kvalitetsprogram, som han vil drøfte med Danske Regioner, KL og andre relevante parter.
 
I Danske Regioner er man helt på linje med ministeren. Her erklærer formand Bent Hansen sig også parat til at udfase akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel og gøre kvalitetsarbejdet på sygehusene mere praktisk til gavn for både personale og patienter:

Kvalitetsarbejdet skal forenkles og fokuseres. Tiden er kommet til at vi styrker kvalitetsarbejdet ved at sætte patienten i centrum, frem for at fokusere på efterlevelse af en lang række akkrediteringsstandarder. Akkreditering har været berettiget og nyttigt, men nu skal vi gå ad nye veje. Vi skal have nogle få nationale mål, der skal opfyldes lokalt med stærkt medarbejderskab hos personalet og med rum for lokale løsninger.

Konkret vil sundhedsministeren og Danske Regioner udfase Den Danske Kvalitetsmodel, så ledelserne og sundhedspersonalet på sygehusene fra årsskiftet ikke længere skal igennem en ofte langstrakt proces for at få papir på, at de har opnået akkreditering.
 
Den Danske Kvalitetsmodel blev introduceret i 2005 og er forankret i Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS). 
 
Kvalitetsmodellen drives i et samarbejde mellem Danske Regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, KL, Danmarks Apotekerforening og Dansk Erhverv.

Læs 'Nationalt kvalitetsprogram for sundhedsområdet 2015-2018'  

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet