Voksne med psykiske lidelser får hurtigere behandling

14-04-2015

Ventetiden på sygehusbehandling for voksne med psykiske lidelser falder. Nye årstal viser, at ventetiden er faldet fra 43 dage i 2013 til 35 dage i 2014. Samtidig kommer flere i behandling end tidligere.

Køen til behandling bliver stadig kortere for voksne med psykiske lidelser.

Og når man lider af eksempelvis skizofreni, personlighedsforstyrrelser eller en svær depression, kan det være afgørende, hvor hurtigt man kommer i behandling. Derfor har regeringen arbejdet på at nedbringe ventetiden for behandling i psykiatrien.

Det har givet resultater, viser nye årstal. For ventetiden på sygehusbehandling faldt sidste år med otte dage sammenlignet med både 2012 og 2013, hvor en patient i voksenpsykiatrien i gennemsnit måtte vente 43 dage på behandling.

I 2014 var ventetiden således 35 dage. En positiv udvikling, som vi alle har grund til at glæde os over, mener sundhedsminister Nick Hækkerup, der er tilfreds med, at de mange igangsatte intiativer er begyndt at give resultater:

Psykiatrien er et område, vi i regeringen længe har arbejdet hårdt på at forbedre. Mennesker, der bliver ramt af en psykisk lidelse, skal udredres hurtigt og tilbydes en effektiv behandling. Det er så vigtigt at komme i behandling, så man ikke skal gå i en venteposition i unødig lang tid med risiko for, at sygdommen forværres.

Regeringen præsenterede sidste år en langsigtet psykiatrihandlingsplan og har også indført en ny patientrettighed, som – når den er fuldt indfaset 1. september i år – giver patienter med psykiske lidelser, der henvises til et sygehus, ret til hurtig udredning eller en plan for det videre udredningsforløb, hvis der ikke kan stilles en diagnose inden for 30 dage.

I 2014 fik psykiatrien desuden en ordentlig saltvandsindsprøjtning med hele 2,2 milliarder kroner, som blandt andet skal gå til at nedbringe ventetider, udbygge kapaciteten, forebygge og nedbringe tvang og skabe bedre faciliteter på sygehusene for patienterne.

Der er dog stadig forskel på ventetiden på behandling fra region til region. Region Sjælland har den korteste ventetid med kun 22 dages ventetid, lige efterfulgt af Region Syddanmark med 23 dages ventetid. Derefter følger Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Region Nordjylland med henholdsvis 40 43 og 49 dage.
 
Men samlet set viser tallene, at ventetiderne i psykiatrien bliver kortere, og det er til stor gavn for patienterne, siger Nick Hækkerup:

Vi skylder patienterne, at de hurtigt kan blive udredt og behandlet. Det er hårdt nok i forvejen at slås med en psykisk lidelse, både for patienterne og deres pårørende, og jeg er rigtig tilfreds med, at ventetiderne falder.

Fakta: Ventetid på psykiatrisk sygehusbehandling for voksne i perioden 2008-2014:

 • 2008: 33 dage
 • 2009: 34 dage
 • 2010: 35 dage
 • 2011: 37 dage
 • 2012: 43 dage
 • 2013: 43 dage
 • 2014: 35 dage

Fakta: Antal forløb for voksne i perioden 2008-2014:

 • 2008: 24.861
 • 2009: 26.246
 • 2010: 27.505
 • 2011: 28.542
 • 2012: 31.498
 • 2013: 35.369
 • 2014: 42.568

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet