855 mio. kr. fordelt til landets kommuner

28-08-2015

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann har i dag fordelt næste års særtilskudspuljer til 59 kommuner. Pengene går til vanskeligt stillede kommuner og til kommuners sociale indsatser.

59 kommuner får i dag vished for, at de får et ekstra tilskud til budgetlægningen for næste år. Det sker med fordelingen af særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner og til igangsættelse af sociale indsatser i belastede boligområder. I alt fordeles 855,6 mio. kr. fra de forskellige puljer.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Særtilskuddene er en mulighed for at give en økonomisk håndsrækning til de kommuner, der står med konkrete udfordringer i forhold til befolkningssammensætningen, kommunens generelle økonomi og sociale indsatser. Med fordelingen af særtilskuddene bygger vi bl.a. ovenpå regeringens ekstraordinære finansieringsindsprøjtning, som særligt betyder ekstra midler til kommuner med mere vanskelige økonomiske vilkår. Dermed styrker vi vilkårene for kommunernes budgetlægning i hele landet.

- Karen Ellemann

Tilskuddene består af tre puljer. Den generelle særtilskudspulje for vanskeligt stillede kommuner er i år på 300 mio. kr. Heraf er 50 mio. kr. rettet mod kompensation for tab ved refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet i særligt vanskeligt stillede kommuner. Dertil kommer, at regeringen med økonomiaftalen for 2016 har givet kommunerne et forhøjet likviditetstilskud på 3,5 mia. kr., hvor de 2 mia. kr. er fordelt til kommuner med mere vanskelige økonomiske grundvilkår.

For hovedstadskommunerne er fordelt en særskilt særtilskudspulje, som også er finansieret af områdets kommuner. Endelig fordeles en social særtilskudspulje, som skal understøtte kommuners sociale indsats i boligområder, hvor der er en høj andel af borgere med f.eks. psykiske eller kriminalitetsproblemer.

Faktaboks

Den generelle særtilskudspulje (§16)

 • Puljen er rettet mod at forbedre den enkelte kommunes samlede økonomiske situation.
 • Puljen udgør i 2016 311 mio. kr.- inkl. overført beløb fra 2015.
 • Der er fordelt 285 mio. kr. til 30 kommuner. Heraf fordeles 50 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner, hvor refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet efter overgangsordningen indebærer en belastning af disse kommuners økonomiske situation.
 • 16 mio. kr. fordeles som tilskud som led i udviklingspartnerskab med Morsø Kommune.

Hovedstadspuljen (§19)

 • Puljen er rettet mod at forbedre den enkelte kommunes samlede økonomiske situation og forbeholdt kommuner i hovedstadsområdet, som bidrager til finansieringen af ordningen.
 • Puljen udgør i 2016 210,4 mio. kr.
 • Der er fordelt 134,7 mio. kr. til 11 kommuner.
 • 68,7 mio. kr. fordeles til Furesø Kommune i henhold til aftalen om sammenlægning af de tidligere Værløse og Farum Kommuner.

Den social særtilskudspulje (§17)

 • Formålet med puljen er at styrke kommunernes muligheder for at yde en særlig indsats over for sociale problemer i bestemte dele af kommunen, hvor der er mange borgere med sociale problemer.
 • Puljen udgør i 2016 419,9 mio. kr.
 • Der er i alt fordelt 345,3 mio. kr. til 33 kommuner.
 • 74,6 mio. kr. fordeles som led i udviklingspartnerskaber med Aarhus og Vejle Kommuner