Mickael Bech bliver ny direktør for KORAKontakt

24-08-2015

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann udpeger ny direktør for Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, KORA. Det bliver professor i sundhedsøkonomi på Syd-dansk Universitet Mickael Bech, der får hvervet.

Fra oktober sætter 42-årige Mickael Bech sig i direktørstolen i den uafhængige analyseorganisation for kommuner og regioner, KORA. Han kommer fra en stilling som leder af Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi ved Syddansk Universitet. Tidligere har han bl.a. været leder af det sundhedsøkonomiske forskningscenter COHERE samt leder af en analyseafdeling på Odense Universitetshospital. Direktøren for KORA ansættes af social- og indenrigsministeren efter indstilling fra bestyrelsen.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann udtaler:

Det er regeringens ambition, at vi bliver bedre til at arbejde på tværs af kommuner, regioner og andre offentlige myndigheder, så vi gør det, der virker for borgerne. Jeg er derfor glad for at følge indstillingen fra KORAs bestyrelse og ansætte Mickael Bech som ny direktør. Vi har i Danmark stærke og decentrale kommuner og regioner, og derfor er det vigtigt, at viden på tværs kan blive opsamlet kompetent og anvendt målrettet.

- Karen Ellemann

KORA er et uafhængigt analyseinstitut under Social- og Indenrigsministeriet med professor Nina Smith fra Århus Universitet som formand.

Formand Nina Smith udtaler:

Mickael Bech har en stærk forskningsfaglig profil og en betydelig ledelsesmæssig erfaring. Samtidig har han et stort netværk i den offentlige sektor, især i sundhedssektoren. Det betyder, at han er særdeles godt klædt på til at videreføre og styrke KORAs profil og sikre, at KORA også i fremtiden er et institut, der laver analyser og forskning af høj kvalitet, som samtidig kan bruges i praksis i kommuner og regioner.

- Nina Smith

KORAs viden skal bruges i praksis

Ud over en solid forskningskarriere har Mickael Bech også et tæt kendskab til de udfordringer og vilkår, som eksisterer i den offentlige sektors praktiske virkelighed. Han mener, at netop tæt kendskab til og tæt dialog med praktikere i kommuner og regioner er en vigtig nøgle til KORAs fortsatte succes.

Professor Mickael Bech udtaler:

Jeg vil især prioritere, at KORA skal være et institut, der er kendt for at levere relevant og aktuel viden af høj kvalitet, som formidles til alle relevante brugere af denne viden. Min rolle bliver at sikre, at KORA bidrager til udviklingen af en stærk offentlig sektor, hvor kvalitet og effektivitet går hånd i hånd. Jeg glæder mig meget til at stå i spidsen for KORAs dygtige medarbejdere og fortsat markere KORAs betydning for udviklingen af det danske velfærdssystem.
- Mickael Bech

Mickael Bech overtager direktørposten den 1. oktober 2015 efter tidligere vismand Jan Rose Skaksen, som er gået til en stilling som forskningschef i Rockwool Fonden.

Fakta om KORA

 • KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, er et uafhængigt analyse- og forskningsinstitut, som hører under Social- og Indenrigsministeriet.
 • KORA blev etableret 1. juli 2012 efter en fusion mellem AKF, DSI og KREVI.
 • KORAs mission er at levere ny viden, som kan bidrage til bedre kvalitet, ressourceudnyttelse og styring i den offentlige sektor.
 • KORA har cirka 110 medarbejdere, som beskæftiger sig med analyser og forskning inden for alle de centrale velfærdsområder, f.eks. sundhed, beskæftigelse, uddannelse, socialområdet, børn og unge, ældreområdet samt økonomi og ledelse.

Fakta om Mickael Bech

 • Professor i sundhedsøkonomi

En række tidligere lederjob, bl.a.:

 • Institutleder på Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet.
 • Leder af COHERE, Centre of Health Economics Research, Syddansk Universitet.
 • Leder af en analyse- og forskningsafdeling på Odense Universitetshospital.
 • Omfattende forskningsproduktion: har bl.a. forsket i styringsmekanismer, borgerinddragelse og interventioner på sundhedsområdet.

En række tillidsposter og undervisningsopgaver, bl.a.:

 • Underviser på flere masteruddannelser i økonomistyring i den offentlige sektor samt i opbygning af evidensbaseret viden.
 • Medlem af Diabetesforeningens Forebyggelsesråd.
 • Medlem af det finske strategiske forskningsråds programkomité med fokus på social og sundhedsmæssig ulighed.