Ny styrelse skal styrke patientsikkerheden

10-08-2015

Tilsynet med læger og andre sundhedspersoner skal styrkes, og sagsbehandlingstiden for patientklager skal ned. Det er baggrunden for, at sundheds- og ældreministeren nu opretter Styrelsen for Patientsikkerhed.

Der har været blæst om Sundhedsstyrelsens tilsyn de senere år, hvor der bl.a. er blevet sået tvivl om kvaliteten af styrelsens tilsynsvirksomhed.
 
Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde har på den baggrund besluttet, at der skal etableres en selvstændig styrelse, som bl.a. skal sikre, at der bliver grebet hurtigere ind over for læger og andre sundhedspersoner, der kan være til fare for patienterne.

Sophie Løhde siger:

Vi har desværre kunnet konstatere, at Sundhedsstyrelsens tilsyn ikke har været godt nok, og det er vi nødt til at reagere på. For vi skal have en velfungerende tilsynsmyndighed, som kan holde et vågent øje med de læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner, der ikke gør deres arbejde godt nok.

Hun fortsætter: 

Jeg har derfor besluttet, at der skal oprettes en helt ny styrelse, hvis kerneopgave netop bliver at sikre, at patientsikkerheden er i orden. Det er nemlig helt afgørende, at patienterne får en behandling af høj kvalitet i vores sundhedsvæsen og har tillid til, at der bliver grebet ind over for de læger og andre sundhedspersoner, som ikke lever op til det store ansvar, de har.

Udover at føre tilsyn med autoriserede sundhedspersoner og sundhedsvæsnet skal den nye styrelse bl.a. behandle patientklager. Den opgave varetages i dag af Patientombuddet, som fremover bliver en del af den nye styrelse, der får navnet Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Den nye styrelse forventes at være en realitet ved årsskiftet 2015/2016.

Fakta om Styrelsen for Patientsikkerhed

Med oprettelsen af den nye styrelse bliver Patientombuddet lagt sammen med Sundhedsstyrelsens nuværende tilsynsfunktioner – dvs. embedslægeinstitutionerne i Nord, Syd og Øst samt det centrale tilsyn.

Styrelsen for Patientsikkerhed vil bl.a. skulle løse følgende opgaver:

 • Føre tilsyn med autoriserede sundhedspersoner i sundhedsvæsnet og de sundhedsmæssige forhold på plejecentre og behandlingssteder.
   
 • Udstede autorisationer til sundhedspersoner mv.
   
 • Behandle klager fra patienter over sundhedspersoner.
   
 • Rådgive politiet ved retslægelige tilsyn, obduktioner mv.
   
 • Bidrage til at forebygge spredning af smitsomme sygdomme.
   
 • Vejlede og rådgive regioner, kommuner og borgere om international sygesikring efter EU-reglerne og den nordiske konvention. 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet