Ny styrelse skal styrke sundhedsvæsnet ved brug af data

10-08-2015

Sundhedsdatastyrelsen. Det er navnet på en ny styrelse, der bl.a. får til opgave at gøre sundhedsvæsnet stærkere og mere sammenhængende til gavn for patienterne ved hjælp af sundhedsdata.

I Danmark har vi mange års erfaring med at indsamle og bruge sundhedsdata til bl.a. forskning og anvende digitale løsninger i sundhedsvæsnet. Og i de kommende år kommer digitaliseringen og brugen af sundhedsdata til at spille en endnu større rolle for udviklingen af sundhedsvæsnet.

Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde har på den baggrund besluttet at oprette en ny styrelse, som bl.a. bliver ansvarlig for at stille sundhedsdata til rådighed for forskere og myndigheder, styrke den overordnede digitaliseringsudvikling og fremme en sammenhængende data- og it-arkitektur i sundhedsvæsenet.

Sophie Løhde siger:

På verdensplan er det helt unikt, at vi i Danmark har så mange sundhedsdata, som det er tilfældet. Det misunder rigtig mange lande os for. De mange sundhedsdata kan nemlig blandt andet bruges til at gøre os klogere på danskernes sundhedstilstand og til at udvikle ny medicin og mere effektive behandlingsformer til gavn for patienterne. Og de kan også bruges til at videreudvikle og effektivisere vores sundhedsvæsen, så patienterne får en behandling af højere kvalitet.

Hun fortsætter:

Men brugen af sundhedsdata skal selvfølgelig ske på en forsvarlig måde, og vi skal sikre, at vi beskytter danskernes personfølsomme sundhedsoplysninger, så de ikke falder i de forkerte hænder.

Sundhedsdatastyrelsen etableres ved, at National Sundhedsdokumentation og -IT (NSI) udskilles fra Statens Serum Institut og omdannes til en selvstændig styrelse.

Den nye styrelse forventes at være en realitet ved årsskiftet 2015/2016.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet