Nyt partnerskab skal støtte fortsat udvikling på Bornholm

15-12-2015

Bornholms Regionskommune indgår som vanskeligt stillet kommune udviklingspartnerskab med Social- og Indenrigsministeriet. Det skal bakke op om en flerårig strategi for blandt andet bedre beskæftigelse og færre udsatte i kommunen.

Der er sat klare mål for den aftale, Bornholms Regionskommune og Social- og Indenrigsministeriet netop har indgået om et partnerskab for udvikling over de kommende tre år. Kommunens udbud af service til borgerne skal omstilles til en ændret befolkning med flere ældre og færre unge, der skal være kvalificeret arbejdskraft at få, og der skal være færre ledige og udsatte.

Med aftalen modtager Bornholm et samlet særtilskud på 42 millioner kroner over perioden 2016-2018. Pengene kan blandt andet bruges til at omstille kommunens serviceydelser i en tid med befolkningstilbagegang, og hvor andelen af ældre forventes at vokse.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Det betyder meget for mig og resten af regeringen, at vi fremmer vækst og udvikling i alle dele af Danmark. Bornholm er en af de kommuner, der mærker, at arbejdspladser forsvinder, og at mange vælger at flytte mod de større byer. Vi skal være offensive, hvis vi vil sikre ordentlig offentlig service alle steder i landet. Derfor er det godt, at vi med det her partnerskab og et særtilskud på i alt 42 millioner kroner kan støtte kommunens indsats med at fremme en positiv udvikling på Bornholm.

- Karen Ellemann

Baggrund

Social- og Indenrigsministeriet kan efter lov om kommunal udligning og generelle tilskud yde særtilskud gennem udviklingspartnerskaber til særligt udsatte kommuner med ugunstig udvikling og vedvarende strukturelle udfordringer.

Udviklingspartnerskabet giver mulighed for at starte initiativer, der samlet set giver en bedre økonomisk balance i kommunen.

Der er i tilknytning til partnerskabet et tilsagn om et flerårigt særtilskud, som er betinget af, at der samlet set vil være en målbar forbedring af de konkrete målsætninger, som er opstillet i aftalen.

Aftalen med Bornholms Regionskommune består af et betinget tilsagn om særtilskud på 16 mio. kr. i 2016, 14 mio. kr. i 2017 og 12 mio. kr. i 2018. Der foretages en årlig opfølgning på aftalen.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Kontorchef Dorte Lemmich Madsen, dle@sim.dk, 2523 9266