Sundhedsminister vil ændre regler for udveksling af medicinoplysninger

18-12-2015

Sundhedsmyndighederne skal have bedre muligheder for at udveksle oplysninger om medicinudskrivninger. Det mener sundhedsministeren, som vil have ændret reglerne, så Styrelsen for Patientsikkerhed bl.a. kan få flere oplysninger fra Lægemiddelstatistikregistret, og Patienterstatningen får bedre grundlag for at behandle erstatningssager om lægemiddelskader.

Sagen om en hjerneskadet psykiater, der formentlig har fejlbehandlet flere af sine patienter med afhængighedsskabende og anipsykotisk medicin, får nu sundhedsminister Sophie Løhde til at varsle en lovændring af reglerne for videregivelse af medicinoplysninger mellem sundhedsmyndighederne.
 
Står det til ministeren, skal Styrelsen for Patientsikkerhed, der fører tilsyn med læger og andre autoriserede sundhedspersoner, fremover kunne få udleveret oplysninger om medicinudskrivninger fra Lægemiddelstatistikregistret ved særkørsler.
 
På den måde vil styrelsen få bedre muligheder for indblik i, hvilken medicin en navngiven læge har udskrevet til sine patienter og bruge oplysningerne i styrelsens tilsyn. Sophe Løhde udtaler: 

De senere år har vi desværre set en række grimme sager, hvor læger tilsyneladende har over- og fejlmedicineret deres patienter. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at den sundhedsmyndighed, der fører tilsyn med lægerne, kan få adgang til relevante medicinoplysninger, som kan hjælpe dem med at finde frem til tidligere patienter. De begrænsninger, der er i dag, vil jeg gerne fjerne.

Efter de gældende regler må Sundhedsdatastyrelsen ikke ved særkørsler videregive oplysninger om lægers medicinudskrivninger til konkrete patienter fra Lægemiddelstatistikregistret til Styrelsen for Patientsikkerhed og Patienterstatningen. Og det betyder bl.a., at det kan være svært at finde frem til tidligere patienter, der muligvis er blevet fejl- eller overmedicineret. Sophie Løhde siger: 

I sager, hvor man mistænker læger for at have sjusket med deres journalføring, kan det være svært at finde ud af, hvor meget eller hvor lidt medicin der er udskrevet til den enkelte patient. Og det kan gøre det vanskeligt for myndighederne at behandle klager- og erstatningssager, hvor der er lægemidler involveret. Det er ikke til patienternes fordel, og derfor skal vi også have set på, om vi kan ændre lovgivningen på området, så Patienterstatningen og Patientombuddet får bedre grundlag for kunne vurdere, om en læge har fejlbehandlet en patient.

Sundhedsministeren vil nu bede embedsmændene i Sundheds- og Ældreministeriet udarbejde et lovforslag, som kan fremsættes i Folketinget i foråret 2016.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet