Sygehusene øger produktiviteten og behandler fortsat flere patienter

15-12-2015

Landets sygehuse øger endnu en gang produktiviteten, viser ny opgørelse for 2013-2014. Det vidner om et effektivt sundhedsvæsen, men fremover skal der fokuseres mere på, hvad der giver værdi for patienterne, siger regionsformand og sundhedsminister samstemmende.

Fra 2013 til 2014 øgede landets sygehuse og hospitaler samlet set produktiviteten med 3,1 procent. Fra 2012 til 2013 var produktivitetsvæksten på 3,2 procent, og sygehuse og hospitaler holder dermed en stabil kadence i at behandle stadigt flere patienter for de samme ressourcer.

Det fremgår af den årlige 'Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren', som Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner samt Finansministeriet offentliggør i dag.

Bent Hansen, formand for Danske Regioner, er tilfreds med udviklingen. Han udtaler: 

Man må bare tage hatten af for læger, sygeplejersker og det øvrige personale på vores sygehuse og hospitaler. Der har de seneste år været behov for at udrede og behandle flere patienter, og den opgave har de løftet. Det har i den grad forbedret forholdene for borgerne, men vi er nu nået dertil, at vi må sige: 'Okay, der er grænser for, hvor meget hurtigere personalet kan løbe.

Siger han og tilføjer:

Vi er stolte over at kunne levere mere sundhed inden for et stramt budget, men nu skal lyset rettes mod kvaliteten og det, der giver værdi for patienten. Vi kan ikke bare måle sundhedsvæsenet på, hvor mange der bliver behandlet for pengene, for patienterne skal opleve rettidig udredning og behandlingsforløb med en rød tråd gennem hele forløbet. Patienten skal fra først til sidst have et stærkt, sammenhængende forløb, og det skal vi styre efter.

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde er på patienternes vegne tilfreds med den øgede produktivitet:

Sygehusene har løftet produktiviteten, og det betyder, at flere patienter får den udredning og behandling, de har brug for. Det er først og fremmest sundhedspersonalets store fortjeneste, og det vil jeg kvittere for.

Siger Sophie Løhde, der ligesom formanden for Danske Regioner er opmærksom på, at der er travlt rundt om på sygehusene. Hun siger:

Personalet knokler, og selvom vi også fremover vil have fokus på produktiviteten på sygehusene, så skal vi ikke stirrer os blinde på, hvor mange patienter, der kommer igennem systemet. Der er også andre relevante måleparametre, for eksempel handler det også om kvalitet og sammenhæng i behandlingen. Og vi er bl.a. derfor i gang med at udvikle nye nationale kvalitetsmål, hvor der også fokuseres på, hvad der giver værdi for patienterne. Men vi skal samtidig holde kadencen, for ellers vil det resultere i, at patienterne må vente længere tid på at komme til.

Læs 'Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport – udviklingen fra 2013 til 2014' 

Faktaark 'Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet' 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet