71 millioner kroner til tværfaglige, udgående teams i børne- og ungdomspsykiatrien

16-02-2015

Satspuljemidler sikrer nu børn og unge med psykiske lidelser bedre muligheder for at bevare tilknytningen til skolen og hverdagslivet under indlæggelse via såkaldte tværfaglige, udgående teams.

Alt for mange børn og unge med psykiske lidelser mister kontakten til skolen og hverdagslivet, når de er indlagt i børne- og ungdomspsykiatrien. Og det kan på sigt have store konsekvenser for deres indlæring og sociale liv.

Derfor blev partierne bag satspuljeaftalen for 2014-2017 enige om at afsætte 23 millioner kroner i perioden til at udbrede tværfaglige, udgående teams, som skal bygge bro mellem kommunen og skolen. På den måde kan man nemlig sikre, at børnene og de unge ikke mister tilknytningen til skolen og deres hverdagsliv i de perioder, hvor de er indlagt.

Med den ekstraordinære satspuljeaftale for 2015-2018 på psykiatriområdet, som blev indgået i juni 2014, blev partierne enige om at tilføre yderligere 11 millioner kroner årligt i 2015 til 2017 og 17 millioner kroner i 2018. Som følge af de to aftaler bliver der altså afsat i alt 73 millioner, hvoraf cirka to millioner kroner er afsat til evaluering og puljeadministration.

Og det er penge, der er godt givet ud, mener sundhedsminister Nick Hækkerup. For det er utroligt vigtigt for de her børn og unge med psykiske lidelser, at de ikke mister relationen til deres hverdagsliv og går glip af undervisningen, fordi de i perioder er indlagt:

Børn og unge med psykiske lidelser har det svært, og derfor skal vi være med til at sikre, at de ikke har det unødvendigt svært, fordi de med deres sygdom bliver hevet ind og ud af deres skole og væk fra deres normale hverdag. Derfor er det godt, at alle regionerne nu får en økonomisk håndsrækning til at etablere teams, der vil arbejde hårdt for, at børnene bliver ved med at have en så stabil hverdag som muligt.

Alle fem regioner modtager penge fra satspuljen. I Region Midtjylland modtager man eksempelvis cirka 21 millioner kroner til to delprojekter, hvoraf det ene er målrettet børn og unge i aldersgruppen 7-17 år, der lider af svære spiseforstyrrelser, og det andet er målrettet børn i aldersgruppen 7-13 år, der har en indlæggelseskrævende børnepsykiatrisk lidelse.

Region Sjælland modtager cirka 10,3 millioner kroner til børne- og ungdomspsykiatrien i Roskilde, hvor børn med diagnoser som borderline, nervøs spisevægring, paranoid skizofreni og psykoser er indlagt. Her vil det tværfaglige team blandt andet besøge børnenes skoler samt yde rådgivning og vejledning til kommunerne.

Fakta: Disse regioner får satspuljemidler

Udmøntningen af satspuljen er koordineret af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Socialstyrelsen. Alle fem regioner modtager penge fra satspuljen. I alt bliver der udmøntet cirka 71,3 mio. kr.

Det overordnede formål med puljen er at styrke samarbejdet mellem den regionale børne- og ungdomspsykiatri og kommunale og skoletilbud, så behandling og skolegang bliver tænkt sammen. Herved sikres det, at der er sammenhæng i den undervisning barnet eller den unge får under og efter indlæggelse for en psykiatrisk lidelse.

  • Region Nordjylland: Cirka 7,5 mio. kr.
  • Region Midtjylland: Cirka 21 mio. kroner
  • Region Syddanmark: Cirka 9 mio. kr.
  • Region Sjælland: Cirka 10,3 mio. kr.
  • Region Hovedstaden: Cirka 21 mio. kr.