Forbud mod salg af e-cigaretter til børn på vej

21-02-2015

Børn og unge under 18 år skal fremover ikke kunne købe e-cigaretter, og markedet skal reguleres af hensyn til forbrugerne. Det mener sundhedsminister Nick Hækkerup, der i næste uge sender et udkast til et lovforslag om e-cigaretter i høring.

Markedet for e-cigaretter er vokset markant de senere år. Flere og flere er begyndt at dampe, og det skønnes, at op mod 200.000 danskere i dag bruger e-cigaretter.

Og de elektroniske cigaretter er ikke kun populære blandt voksne. Børn helt ned til 11 år er også begyndt at dampe løs på e-cigaretter, der smager af jordbær, chokolade og andre smage, man normalt ikke forbinder med rygning.

Sundhedsminister Nick Hækkerup er bekymret over udviklingen, der kan betyde, at flere børn og unge begynder at ryge almindelige cigaretter, og vil bl.a. derfor indføre et forbud mod salg af e-cigaretter og væsker med og uden nikotin til børn og unge under 18 år.

"E-cigaretter hører ikke hjemme i mundvigen på et barn, og jeg mener ikke, at det skal være lovligt at sælge dem til mindreårige. Børnene kan jo lære at ryge på den måde, og vi ved heller ikke, om e-cigaretterne er sundhedsskadelige på den lange bane", siger sundhedsminister Nick Hækkerup, der i næste uge sender et lovforslag i høring.

Lovforslaget lægger også op til, at det skal være lovligt at sælge e-cigaretter med et maksimalt nikotinindhold på 20 mg. pr. ml., hvis producenterne og importørerne opfylder en række betingelser.

Der vil bl.a. blive stillet krav om, at e-cigaretterne og væskerne skal være sikre og ikke må indeholde en række tilsætningsstoffer, eksempelvis vitaminer eller koffein. Og produkterne skal også anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen, der vil føre løbende kontrol med de nikotinholdige e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere.

Og sundhedsministeren mener, at det er nødvendigt at regulere markedet for e-cigaretter:

"I dag er der ingen kontrol med hverken e-cigaretterne, væskerne eller de butikker, der sælger produkterne. Og forbrugerne aner ikke, hvad det er, de køber. Det dur ikke. Af hensyn til forbrugerne bliver vi nødt til at få mere kontrol med markedet", siger Nick Hækkerup.

Med lovforslaget lægges der op til, at ca. halvdelen af de anmeldte produkter skal testes inden for de første tre år, efter lovforslaget er trådt i kraft. Derudover er det planen at indføre en stikprøvebaseret kontrol hos producenter, importører og forhandlere.

De nye regler for e-cigaretter forventes at træde i kraft 1. november 2015.

Fakta om lovforslaget

E-cigaretter med nikotin er i dag klassificeret som et lægemiddel og må derfor kun sælges i Danmark, hvis producenten har søgt om en markedsføringstilladelse i Sundhedsstyrelsen. Hidtil har ingen søgt om tilladelse.

Med lovforslaget lægges der op til, at e-cigaretter med et nikotinindhold på op til 20 mg. pr. ml. fremover kan sælges lovligt, når produktet er anmeldt til Sikkerhedsstyrelsen og i øvrigt lever op til en række kvalitets- og sikkerhedskrav.

Lovforslaget betyder også, at der bliver indført en aldersgrænse for forbud mod salg af alle e-cigaretter til personer under 18 år, og at der indføres bødestraf for overtrædelse af reglerne.

Der bliver også forbud mod nationale reklamer og sponsorering for nikotinholdige e-cigaretter, og e-cigaretter omfattes af lov om røgfri miljøer, så man ikke må dampe de steder, hvor der i dag er rygeforbud.

 

 

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet