Ny aftale om refusion hjælper ledige i job

02-02-2015

En effektiv beskæftigelsesindsats med udgangspunkt i den enkelte ledige. Det er omdrejningspunktet i den nye aftale om en reform af refusionssystemet, som regeringen i dag har indgået med V, K og DF. Aftalen skal danne rammerne for, at kommunerne kan iværksætte den bedst mulige indsats, som hjælper ledige i job. Samtidig bliver det kommunale udligningssystem tilpasset i forhold til de nye regler.

Regeringen har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti i dag indgået en aftale om en reform af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet, hvor den kommunale udligning samtidig bliver tilpasset. Med reformen bliver der indført et nyt gennemskueligt refusionssystem, hvor refusionssatsen som udgangspunkt er ens på tværs af ydelser – og falder over tid. Dermed gøres der op med indviklede refusionsregler, der både afhænger af, hvilken indsats kommunen iværksætter for den ledige, og hvilken ydelse den ledige modtager. 

Reformen omfatter en lang række ydelser, fra arbejdsløshedsdagpenge til førtidspension, og er dermed den største reform af det kommunale finansieringssystem på beskæftigelsesområdet i en lang årrække.

Reformen skal danne rammerne for, at kommunerne kan fokusere beskæftigelsesindsatsen på den enkelte ledige og iværksætte netop de tiltag, som hurtigst muligt får ham eller hende tilbage i job.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard siger: 

De ledige skal have hjælp til at finde den korteste vej tilbage i beskæftigelse. Med dagens aftale tager vi det sidste skridt for at sikre, at kommunerne vælger den indsats, der kan gøre en forskel for den enkelte. Nu har vi sikret, at der er frihed til opgaveløsningen og klarhed over økonomien, så al fokus kan rette sig mod de mennesker, det handler om.

-Morten Østergaard

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen siger:

Det skal være den enkelte arbejdsløses behov og ressourcer, der er i centrum for beskæftigelsesindsatsen – ikke systemet. Det er hovedtanken bag beskæftigelsesreformen – og det er det, som denne reform af refusionen til kommunerne skal understøtte. For kommunerne skal det altid klart bedst kunne betale sig at vælge en indsats, der er målrettet at hjælpe den enkelte arbejdsløse i job eller uddannelse. Sådan har det ikke været hidtil. Det retter vi op på nu.

- Henrik Dam Kristensen

Regeringen og forligspartierne er samtidig enige om at justere udligningsordningen, så de nye regler for refusion ikke skaber utilsigtede forskydninger i økonomien for de enkelte kommuner. 

Fakta: Sådan lægges refusionen om

  • Reglerne for den statslige refusion til kommunerne forenkles, så der er samme refusionsprocent, uafhængig af hvilken ydelse refusionen vedrører. I dag gælder forskellige refusionsordninger afhængig af om udgiften vedrører kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge, førtidspension, fleksjobydelse osv.
  • Refusionsprocenten nedtrappes over tid fra 80 procent de første fire uger, 40 procent fra uge 5-26, 30 procent fra uge 27-52 og 20 procent fra efter uge 52.
  • Ydelser, som kommunen enten ikke eller kun i begrænset omfang kan påvirke, holdes dog uden for modellen som efterløn og skånejob.

Fakta: Sådan justeres udligningsordningen

  • Udligningsniveauet hæves i landsudligningen, og grænserne for overudligningsordningen og ordningen for kommuner med højt strukturelt underskud tilpasses til gavn for bl.a. yderkommunerne.
  • I 2016-2017 etableres en midlertidig ordning, som begrænser kommunernes tab og gevinster til 0,1 pct. af beskatningsgrundlaget i 2016 og 0,2 pct. i 2017 og der indføres et loft, som yderligere begrænser de maksimale tab og gevinster ved de nye regler til 10 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i 2017.
  • Finansieringsudvalget får til opgave at udarbejde en model for en permanent tilpasning af udligningssystemet, som kan træde i kraft fra 1. januar 2018.