Nyt lovforslag moderniserer psykiatriloven

05-02-2015

Sundhedsminister Nick Hækkerup fremsætter i dag et nyt lovforslag om anvendelse af tvang i psykiatrien, der blandt andet skal sikre psykiatriske patienter bedre rettigheder og nedbringe brugen af tvang.

Unge psykiatriske patienter mellem 15 og 17 år får med et nyt lovforslag styrket deres retsstilling.

Fremover vil de på lige fod med voksne psykiatriske patienter kunne klage til det psykiatriske patientklagenævn, hvis de mod deres vilje er blevet fastspændt, tvangsmedicineret eller udsat for andre former for tvang på en psykiatrisk afdeling. Og det er uanset, om deres forældre har givet samtykke til behandlingen eller ej.

Derudover får de også tilbudt en patientrådgiver, der kan vejlede og hjælpe de unge i deres behandlingsforløb, hvis de bliver udsat for tvang.

Det er et af flere nye initiativer i det lovforslag om anvendelse af tvang i psykiatrien, som fremsættes i Folketinget i dag.

Lovforslaget lægger blandt andet også op til, at kriterierne for og tilsyn med tvangsfiksering bliver skærpet, så en psykiatrisk patient kun må tvangsfikseres kortvarigt, hvilket betyder ikke længere end nogle få timer.

Samtidig ændres reglerne, så det fremover som udgangspunkt skal være overlægerne på de psykiatriske afdelinger – og ikke som i dag lægerne – der beslutter, om en patient skal tvangsfikseres.

De psykiatriske patienter skal have ordentlige rettigheder, siger sundhedsministeren:

"Med lovforslaget er vi med til at give patienter i psykiatrien mere respekt og ligeværd. Vi skal have mindre tvang og mere selvbestemmelse i psykiatrien. Der skal være mere dialog og samarbejde, fordi det vil give patienterne størst mulig indflydelse på deres egen behandling", siger Nick Hækkerup og fortsætter:

"Mennesker med psykiske lidelser skal ses på som ligeværdige borgere, og derfor er det vigtigt, at vi blandt andet er med til at sikre, at der bliver brugt mindre tvang i psykiatrien. Tvang skal kun ske, når der ikke er andre muligheder."

1. behandlingen af lovforslaget finder sted den 26. februar, og det forventes det at træde i kraft 1. juni 2015, hvis det senere på året vedtages i Folketinget.

Læs lovforslag om anvendelse af tvang i psykiatrien (L 137) på Folketingets hjemmeside  

Fakta: Lovforslagets hovedpunkter:

  • Regeringen præsenterede i maj 2014 en langsigtet handlingsplan for psykiatrien.
  • Som led i handlingsplanen fremsætter sundhedsministeren lovforslaget om brug af tvang i psykiatrien, der indeholder i alt syv hovedpunkter, der skal være med til at sikre, at psykiatriske patienter får bedre rettigheder:
  • Mindreårige psykiatriske patienters retsstilling 
  • Formålsbestemmelse med fokus på selvbestemmelse, ligeværd og respekt for den enkelte
  • Fokus på forhåndstilkendegivelser fra patienten ved indlæggelsessamtalen eller snarest muligt herefter
  • Tvangsfiksering
  • Oppegående tvangsfiksering
  • Udvidede muligheder for åbning og kontrol af post, undersøgelse af patienters ejendele og patientstuer samt kropsvisitation
  • Tvungen opfølgning efter udskrivning
 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet