Stadig regionale forskelle i kræftbehandlingen

27-02-2015

På landsplan kom 82 procent af de patienter, der blev henvist til et sygehus i et kræftpakkeforløb i 4. kvartal af 2014, igennem inden for de anbefalede tidsfrister. Men der er stadig forskel i behandlingen fra region til region. Det viser nye tal fra Statens Serum Institut.

Cirka 8 ud af 10 kræftpakkeforløb bliver gennemført til tiden. Nye tal for 4. kvartal 2014 viser, at det på landsplan samlet set er 82 procent af alle kræftpakkeforløb, der blev gennemført inden for de standardforløbstider, som Sundhedsstyrelsen anbefaler.

Det er et lille fald på 1 procentpoint i forhold til 3. kvartal 2014, hvor andelen af pakkeforløb, der blev gennemført inden for de anbefalede tider, lå på 83 procent.

Samlet set er det dog en forbedring, siden Statens Serum Institut offentliggjorde de første årstal for 2013. Årsopgørelsen viste, at 72 procent af de ca. 21.000 kræftpakkeforløb, der blev registret i 2013, blev gennemført inden for de faglige tidsfrister.

Tallene fra 4. kvartal 2014 viser også, at selvom regionerne nærmer sig hinanden, så er der fortsat regionale forskelle i kræftbehandlingen.

I Region Syddanmark er flest patienter blevet undersøgt og behandlet inden for de frister, som Sundhedsstyrelsen har opstillet. 87 procent af pakkeforløbene i regionen blev således gennemført inden for de faglige tidsfrister.

Til sammenligning var det 86, 80, 78 og 75 procent i henholdsvis Region Midtjylland, Region Hovedstaden, Region Nordjylland og Region Sjælland.

Fakta: Mere end 8 ud af 10 kræftpakkeforløb gennemføres til tiden

Udviklingen i andelen af kræftpakkeforløb, der gennemøres inden for standardforløbstiderne, ser på landsplan således ud:  

Hele 2013: 72 procent (20.916 forløb, årstal)

  1. kvartal 2014: 84 procent
  2. kvartal 2014: 80 procent
  3. kvartal 2014: 83 procent
  4. kvartal 2014: 82 procent

Note: Tallene for de enkelte kvartaler er forløbelige (stationære data), og der kan derfor forekomme justeringer af tallene som følge af efterregistreringer på sygehusene.

Andel patienter behandlet inden for standardforløbstiden inden for de 10 af de største kræftområder: 

Kræfttype

1. behandling

Antal forløb 4. kvartal 2014 (antal forløb 3. kvartal 2014)

Andel i procent behandlet inden for tidsramme for 4. kvartal 2014(offentliggjorte tal fra 3. kvartal 2014)

Ændring i procentpoint

Brystkræft

Kirurgi

888 (1048) 

80 (86)

-6

Prostatakræft

Kirurgi

88 (162) 

44 (56)

-12

Tyk- og endetarmskræft

Kirurgi

688 (773)

86 (89)

-3

Lungekræft

Medicin

358 (467) 

89 (87)

2

Hoved- og halskræft

Stråle

148 (186) 

68 (81)

-12

Modermærkekræft

Kirurgi

547 (600)

99 (97)

2

Kræft i blæren

Kirurgi

44 (59)

36 (34)

2

Kræft i hjernen

Kirurgi

68 (81)

97 (96)

1

Kræft i bugspytkirtlen

Kirurgi

34 (58)

88 (86)

2

Kræft i livmoderen

Kirurgi

154 (152) 

67 (70)

-3

Kilde: SSI data fra monitoreringen af kræftpakkeforløb for 4. kvartal 2014. Tabellen er baseret på stationær data og viser andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for indikatoren ”samlet tid til behandling”.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet