Ulovlige stoffer skal holdes ude af de psykiatriske afdelinger

26-02-2015

De psykiatriske afdelinger får fremover bedre muligheder for at holde ulovlige stoffer og farlige genstande ude af afdelingerne med en ny, moderniseret psykiatrilov, som Folketinget 1. behandler torsdag den 26. februar.

Der er for mange rusmidler og farlige genstande på landets psykiatriske afdelinger. Og ikke alene er det utrygt for personalet og patienterne, men de ulovlige stoffer kan også betyde, at det kan være vanskeligt at behandle patienterne effektivt.  

Derfor vil regeringen med en ny psykiatrilov gøre det sværere for patienterne at smugle ulovlige stoffer ind på afdelingerne, og de ansatte skal have nemmere ved at kropsvisitere patienterne og undersøge deres post og stuer. 

Førhen skulle der være en såkaldt 'begrundet mistanke' om medikamenter, rusmidler eller farlige genstande i afdelingen, hvis de ansatte eksempelvis skulle kropsvisitere en patient. Nu skal de ansatte blot have en 'mistanke'. En ændring, der skal være med til at forhindre, at stoffer og rusmidler finder vej ind på afdelingerne. 

Det er et af flere nye initiativer i det lovforslag om anvendelse af tvang i psykiatrien, som bliver 1. behandlet i Folketinget i dag. Et initiativ, som blandt andre Dansk Psykiatrisk Selskab har givet udtryk for, at man ser positivt på, fordi det giver bedre mulighed for at undersøge om, patienterne har våben.

Og det er godt, at de psykiatriske afdelinger får den nødvendige lovhjemmel til at reagere ved en mistanke om eksempelvis våben eller stoffer, mener også sundhedsministeren: 

Der er alt for mange stoffer på de psykiatriske afdelinger rundt om i landet. Det er uholdbart – både for de ansatte, men ikke mindst for patienterne selv, fordi de risikerer at sætte deres liv i fare ved at tage ulovlige medicin og stoffer. Derfor er det godt, at det fremover bliver lettere for de ansatte at sikre sig mod, at stoffer og farlige genstande overhovedet kommer ind på afdelingerne. Det skal selvfølgelig ikke være sådan, at patienterne hver og hver anden dag skal kropvisiteres, men hvis vi vil problemet til livs, er det nødvendigt med den her lovændring.

Lovforslaget forventes at træde i kraft 1. juni 2015, hvis det senere på året vedtages i Folketinget.

Fakta: Lovforslagets hovedpunkter:

  • Lovforslaget om brug af tvang i psykiatrien indeholder i alt syv hovedpunkter, der blandt andet skal være med til at sikre, at psykiatriske patienter får bedre rettigheder. 
  • Mindreårige psykiatriske patienters retsstilling forbedres 
  • Psykiatriloven tilføres en formålsbestemmelse med fokus på selvbestemmelse, ligeværd og respekt for den enkelte
  • Fokus på forhåndstilkendegivelser fra patienten ved indlæggelsessamtalen eller snarest muligt herefter
  • Reglerne om tvangsfiksering skærpes
  • Oppegående tvangsfiksering på Sikringen permanentgøres
  • Udvidede muligheder for åbning og kontrol af post, undersøgelse af patienters ejendele og patientstuer samt kropsvisitation
  • Forsøgsordningen om tvungen opfølgning efter udskrivning forlænges

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet