Kommuner og regioner får det betingede bloktilskud i 2015

16-01-2015

Endelige budgettal fra Danmarks Statistik bekræfter, at kommuner og regioner budgetterer i overensstemmelse med økonomiaftalerne for 2015. Dermed kommer den betingede del af kommunernes og regionernes bloktilskud på i alt 4 mia. kr. til udbetaling.

Både kommunerne og regionerne overholder økonomiaftalerne for 2015. Det viser de endelige budgettal, som Danmarks Statistik netop har offentliggjort. Tallene bekræfter den tidligere opgørelse, som Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggjorde i december.  

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard siger: 

Det er afgørende for fremtidens velfærd, at kommuner og regioner holder budgetterne indenfor de aftalte rammer. Det vil jeg gerne kvittere for. Regeringens ansvarlige økonomiske politik afspejler sig også i budgetter med investeringer i vores fælles velfærd med både nye sygehuse, skoler og veje – til gavn for alle danskere.

- Morten Østergaard

De fem regioner budgetterer for næste år med driftsudgifter for tilsammen 104,9 mia. kr. til sundhed og 3 mia. kr. til regional udvikling. Dermed kan det betingede bloktilskud til regionerne på 1 mia. kr. komme til udbetaling. 

Samtidig budgetterer regionerne med anlægsinvesteringer for 7,1 mia. kr. i 2015 og viderefører dermed det ekstraordinært høje anlægsniveau, som er aftalt med regeringen. Regionerne er midt i nye store sygehusbyggerier, som skal give patienterne en bedre og mere effektiv behandling.

Kommunerne budgetterer for 2015 med serviceudgifter for i alt 234,5 mia. kr., hvilket er 0,2 mia. kr. under det aftalte niveau. Kommunerne budgetterer samtidig med fortsat høje anlægsudgifter for i alt 17,7 mia. kr., hvilket er 0,2 mia. kr. over det aftalte niveau. Dermed budgetterer kommunerne samlet set inden for rammerne af økonomiaftalen for 2015.

For kommunerne er 3 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i de budgetterede serviceudgifter for 2015, og disse vil nu også kunne komme til udbetaling.

Regeringen forventer, at regioner og kommuner vil overholde de vedtagne budgetter for 2015.

Fakta

De endelige budgettal giver et mere detaljeret billede af kommunernes budgetter fordelt på sektorer, selvom der stadig er tale om meget overordnede tal. Nedenfor vises sektorfordelingen.

Procentvis fordeling af de kommunale nettoserviceudgifter