Nu kan du nemt sammenligne kommuners konkurrenceudsættelse på opgaveområder

06-01-2015

Hvilke kommuner konkurrenceudsætter de tekniske områder og hvilke kommuner konkurrenceudsætter sociale opgaver? Det er nogle af de spørgsmål, du nu lettere kan finde svar på via noegletal.dk. Tallene for kommunernes konkurrenceudsættelse bliver nemlig fremover opdelt i opgaveområder.

Nu bliver det lettere at sammenligne, hvilke velfærdsopgaver kommunerne lader private varetage. Opgørelsen over kommunernes konkurrenceudsættelse bliver nu emneopdelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside for Kommunale Nøgletal www.noegletal.dk.

Den kommunale Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) opdeles i følgende opgaveområder:

  • Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
  • Transport og infrastruktur
  • Undervisning og kultur
  • Sundhedsområdet
  • Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.
  • Fællesudgifter og administration m.v.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard siger:

Vi har nu fået et godt værktøj til at dykke et lag dybere ned i diskussionen af konkurrenceudsættelse i kommunerne. Det viser sig at være meget varieret, hvilke velfærdsopgaver kommunerne konkurrenceudsætter, og at kommunerne ikke nødvendigvis samarbejder med private på alle velfærdsområder, selv ikke de kommuner som samlet set konkurrenceudsætter allerflest opgaver. Jeg håber, at flere kommuner får blod på tanden og finder lokale løsninger, der udnytter offentligt-privat samarbejde til gavn for borgere og virksomheder. For i samarbejdet mellem private virksomheder og det offentlige kan man udvikle nye idéer til god og effektiv velfærd.

- Morten Østergaard

Du vil fortsat kunne finde det samlede tal for Indikator for Konkurrenceudsættelse på De Kommunale Nøgletal.