Sygehusene forbedrer produktiviteten

16-01-2015

De offentlige sygehuse har i perioden 2012 til 2013 øget produktiviteten og følger dermed den positive udvikling fra de foregående år. Det viser en ny rapport fra Sundhedsministeriet, Finansministeriet og Danske Regioner.

De danske sygehuse bliver stadig mere produktive. Fra 2012 til 2013 er produktiviteten på sygehusene nemlig steget med hele 3,2 procent.

Produktivitetsvæksten skal ses i sammenhæng over flere år. I 2012 var sygehusene 1,4 procent mere produktive end i 2011, og i de to foregående år – fra 2009 til 2010 og fra 2010 til 2011 - var produktivitetsudviklingen på sygehusene på over 5 procent.

Og det er positivt, at sygehusene bliver stadig bedre til at udnytte ressourcerne, mener sundhedsministeren:

Hver dag knokler de ansatte på landets hospitaler for at give patienterne den bedste behandling, og det skal de have stor ros for. De gør et kæmpe stykke arbejde ude i regionerne og sørger for, at flere eksempelvis bliver opereret, samtidig med at ventetiden falder. Og den positive udvikling skal gerne fortsætte

Det siger Nick Hækkerup, der samtidig understreger, at øget produktivitet ikke skal gå ud over behandlingskvaliteten:

Vi skal hele tiden huske på, at det ikke kun handler om at få så mange patienter som muligt ind og ud af hospitalsdørene, men at behandlingen er af høj kvalitet.

Det er tiende år i træk, at der offentliggøres systematiske opgørelser af produktivitet i sygehussektoren.

Formålet med opgørelserne er at skabe et overblik over niveauet og udviklingen i produktiviteten. Set over perioden 2003 til 2013 har den gennemsnitlige produktionsvækst været på 2,4 procent.

Læs 'Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren - Udvikling fra 2012 til 2013'

Hent faktaark om målingen af produktivitet i sygehusvæsenet 

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet