Nu kender kommunerne indtægterne for 2016Kontakt

13-07-2015

Social- og Indenrigsministeriet har netop udmeldt de forventede fordelinger af tilskud, frister for puljer og frister for ansøgning om lån til kommunerne. Oplysningerne meldes ud i forlængelse af økonomiaftalen med KL, og de er centrale for kommunalbestyrelserne, når de skal planlægge næste års budgetter.

Social- og Indenrigsministeriet har netop meddelt kommunerne, hvordan bloktilskud og andre tilskud forventes fordelt til de enkelte kommuner i 2016. Med oplysningerne om næste års indtægter kan kommunerne nu begynde den sidste fase af planlægning af udgiftsposterne i budgetterne for 2016.

Udmeldingen om tilskud sker normalt inden den 1. juli i forlængelse af den årlige økonomiaftale med KL, som i år blev forsinket på grund af valget til Folketinget. 

Udmeldingen drejer sig om:

  • Fordelingen af det samlede bloktilskud på 65,6 mia. kr.
  • Fordelingen af landsudligningen og hovedstadsudligning
  • Fordeling af beskæftigelsestilskud på 11,9 mia. kr.
  • Fordeling af ø-tilskud, tilskud til omstilling af folkeskolen og andre ordninger på samlet 7,6 mia. kr.

Social- og Indenrigsministeriet melder samtidig de beløb ud, som den enkelte kommune kan regne med som statsgaranteret grundlag for udskrivningen af skat.

Kommunerne får også meddelelse om vilkår og ansøgningsfrister til forskellige tilskuds- og lå-nepuljer. Fristerne for nogle af hovedpuljerne er:

  • Særtilskudspuljer: 10. august
  • Lånepuljer (anlæg): 10. august
  • Skattepulje: 3. september

Som noget særligt i år er udmeldingen delvist betinget af, at Folketinget vedtager de lovforslag, der er fremsat, om udmøntning af aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet. Af statens samlede bloktilskud til kommunerne for 2016 på 65,6 mia.kr. er 4,6 mia. kr. på den måde betinget af, at Folketinget efterfølgende vedtager disse lovforslag. Ligeledes er 1,1 mia. kr. af statens samlede beskæftigelsestilskud til kommunerne på 11,9 mia. kr. for 2016 betinget af vedtagelsen af lovforslagene.

Lovforslagene er baseret på en aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti og blev oprindeligt fremsat i foråret, men nåede ikke at blive vedtaget inden folketingsvalget. Regeringen har den 3. juli 2015 genfremsat lovforslagene.

Læs Social- og Indenrigsministeriets udmelding om økonomiske forudsætninger i 2016:
Tilskud og udligning for kommuner i 2016