6 mio. kr. til fremme af mental sundhed på arbejdspladsen

11-05-2015

Forskellige private og frivillige organisationer kan nu søge om midler til at skabe bedre mental sundhed på landets arbejdspladser. Sundhedsministeriet opslår en pulje på i alt 6,2 mio. kr.

Hvis man oplever angst, lider af depression eller har en anden mental lidelse, kan det være en stor udfordring hver dag at stå op og gå på arbejde. Faktisk kan det blive et så stort problem, at man ender med at blive langtidssygemeldt og måske i sidste ende kommer på førtidspension. Og det er hverken en ønskesituation for den, det går ud over, eller for arbejdspladsen.

Alligevel skyldes 50 procent af alle langtidssygemeldinger og 48 procent af alle førtidspensioner mentale helbredsproblemer. Angst, depression og andre mentale problemer er altså et stigende problem i samfundet, hvilket understreges af, at ni procent af mændene og 13 procent af kvinderne ifølge Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab vurderer, at de har en dårlig mental sundhed.

Det skal der gøres noget ved, og derfor har satspuljepartierne afsat en pulje på 7 mio. kr. til et nationalt partnerskab mellem blandt andre staten, kommuner, regioner og erhvervsliv og øvrige parter som patientforeninger og arbejdstagerorganisationer, der alle skal være med til at fremme den mentale sundhed på arbejdspladsen.

Det kan eksempelvis være via kurser, gennem informationsmateriale eller ved at give brugbare redskaber til medarbejderne, så de kan hjælpe kolleger med eventuelle psykiske problemer. Der blev afholdt et kick off seminar i efteråret 2014, og der opslås nu 6,2 mio. kr. til drift af sekretariatsfunktionen for partnerskabet.

Og partnerskaber på tværs af det offentlige og private er en god måde til at fremme den mentale sundhed på arbejdspladserne, mener Sundhedsminister Nick Hækkerup:

Alt for mange har det dårligt mentalt, og når vi nu bruger en så stor del af vores tid på arbejdet, som vi gør, så er det et godt sted at give en hjælpende hånd til dem, der slås med mentale problemer. Og ved at arbejde sammen på kryds og tværs, kan man trække på hinandens ressourcer og viden, og på den måde arbejde hen imod nogle gode løsninger, som kan forebygge, at medarbejdere går ned med flaget og bliver langtidssygemeldt.

Arbejdsmarkedets parter, patientforeninger, kommuner, regioner samt organisationer og institutioner, som beskæftiger sig med mental sundhed, afstigmatisering og inklusion inviteres til at indgå i partnerskabet.

For at blive en del af partnerskabet skal man udfylde aftalen her:

Partnerskabsaftale 'Mental sundhed på arbejdspladsen.'

Fakta: Partnerskab om mental sundhed på arbejdspladsen

I satspuljen for sundhedsområdet for 2014-2017 er der afsat 7 mio. kr. til etablering og drift af et partnerskab, som har fokus på at fremme den mentale sundhed på arbejdspladserne.

I november 2014 var Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vært ved kick off seminariet 'Etablering af partnerskab om mental sundhed på arbejdspladsen', og nu opslås der 6,2 mio. kr. til sekretariatsfunktionen for partnerskabet.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet