Hovedstaden – en metropol i vækst

12-05-2015

Regeringen fremlægger i dag sin hovedstadsstrategi, der skal skabe bedre vilkår for vækst i hovedstaden. Hele Danmark skal gennem hovedstaden få større del i den internationale vækst.

Hovedstadsstrategien sætter fokus på 32 initiativer, der skal styrke hovedstadens muligheder for økonomisk udvikling og fremgang. Samarbejde er et nøgleord, for mange af initiativerne handler om at øge samarbejdet mellem aktører i kommuner, regioner og stat. Også på tværs af Øresund er der behov for at øge samarbejdet i endnu højere grad. Godt samarbejde giver bedre muligheder for at fastholde og tiltrække investeringer og skabe mere vækst i hele hovedstadsområdet til gavn for hele Danmark.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard siger:

Konkurrencen er stærk mellem metropoler som Stockholm, Hamborg og København, når det gælder om at tiltrække investeringer, virksomheder, højtkvalificeret arbejdskraft, viden, studerende og turister. Som Danmarks metropol skal hovedstaden udnytte sit potentiale fuldt ud og klare sig bedst muligt i denne konkurrence. Danmark er tæt forbundet økonomisk, så når hovedstaden oplever vækst, vil det brede sig til resten af landet. Hovedstadsstrategien og de 32 initiativer, vi nu fremlægger, skal ses som et første skridt til forstærket samarbejde mellem staten og de regionale bestræbelser i Danmark om en sammenhængende og tværgående udviklingsstrategi.

- Morten Østergaard

Samtlige kommuner og regioner i Region Sjælland og Region Hovedstaden er allerede begyndt at samarbejde om vækst under brandet ”Greater Copenhagen”. Region Skåne og de skånske kommuner er positive over for samarbejdet, og der pågår pt en dialog om etablering af en samlet organisation bestående af samtlige 79 kommuner og 3 regioner.   

Formanden for Greater Copenhagen og KKR Hovedstaden, borgmester i Albertslund Kommune Steen Christiansen siger:

Alene er vi for små til for alvor at gøre os gældende i den internationale konkurrence, men sammen kan vi skabe den kritiske masse, som er afgørende for konkurrenceevnen. Vi kan placere os på verdenskortet som en metropol med højtuddannede medarbejdere, god infrastruktur og brancheklynger i verdensklasse inden for eksempelvis cleantech og medico. Det kræver et tæt samarbejde - ikke kun kommunerne imellem - men også mellem kommuner, regioner og stat. Derfor er det glædeligt, at regeringen med Hovedstadsstrategien vil arbejde for at skabe bedre vilkår for vækst i hovedstaden og samtidig bakker op om det arbejde, vi allerede har igangsat i regi af Greater Copenhagen.

- Steen Christiansen

Overborgmester i Københavns Kommune Frank Jensen siger:

Det er dejligt, at regeringen fremsætter en gennemarbejdet og konstruktiv plan for hvordan vi kan sparke endnu mere gang i væksten i hovedstaden. Samtidig skal vi sikre balancen i hele Danmark. Når der er vækst i hovedstaden gavner det hele landet – for eksempel pendler der i dag dagligt 173.000 danskere over Københavns kommunegrænse og tager 59 milliarder kroner med til beskatning i de kommuner, hvor de bor uden for København.

- Frank Jensen

Et vigtigt element i Hovedstadsstrategien er udviklingen af et godt forskningsmiljø, fordi det er fundamentet som mange nye virksomheder bygger på. Med opførelsen af et af verdens mest avancerede mikroskoper, European Spallation Source (ESS) i Lund, og med tilhørende datacenter i København, kan vi forvente mellem 2000 og 3000 gæsteforskere om året, i den forbindelse bliver der nu udarbejdet en strategi for ESS, der skal sikre samspillet mellem uddannelse, forskning og erhverv.

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen siger:

ESS er en kæmpeinvestering i Danmarks muligheder for at få del i den nye industrielle revolution, der står lige for døren. Med ESS kommer Danmark helt frem i feltet, når det gælder udviklingen af nye materialer. Nye materialer vil føre til store teknologiske landvindinger. For eksempel vil udviklingen af nye stærke og ultralette fibermaterialer, skabe vindmøller, der kan producere betydeligt mere strøm, og biler, der bruger meget lidt energi. Og vi kan få sikre lægemidler, der er skræddersyet til den enkelte patient. Potentialet er stort. Og virksomheder og forskere i København – og resten af Danmark – får muligheder for at være med helt fremme i den udvikling. Det er helt afgørende for at skabe nye arbejdspladser, velstand og velfærd i fremtidens Danmark.

- Sofie Carsten Nielsen