Regeringsudspil: En god start på livet for alle børn

21-05-2015

Regeringen vil styrke dagtilbud for de mindste børn gennem med 2½ mia. kr. kroner over de næste fire år. Regeringens udspil skal styrke den sociale mobilitet gennem fokus på bedre trivsel og læring, ikke mindst med en fokuseret indsats for de mindste børn.

Regeringen vil bl.a. tildele kommunerne et permanent løft på 500 millioner kr. årligt fuldt indfaset til mere pædagogisk personale og et løft af de pædagogiske kompetencer i dagtilbud. Midlerne kommer oveni de 750 millioner kr. årligt, som regeringen allerede har afsat.

I nogle kommuner vil der primært være behov for flere hænder, mens der i andre vil være større behov for en opkvalificering – den prioritering ligger bedst i den enkelte kommune.

Et vigtigt fokus i udspillet er at styrke børns trivsel og understøtte deres sproglige udvikling i dagplejen, vuggestuen eller børnehaven. Børnenes sprog har stor betydning for at kunne indgå i sociale relationer, danne venskaber og tilegne sig ny viden. Det er dermed vigtige egenskaber for et godt børneliv og for børnenes muligheder senere i livet. Det gælder især de børn, som ikke altid har den rette støtte med hjemmefra.

Økonomi- og Indenrigsminister Morten Østergaard, der præsenterer regeringens oplæg, siger:

Børns baggrund skal ikke afgøre deres fremtid. Var der én ting jeg kunne ændre i det danske samfund, så ville det være at bryde den sociale arv. Med dette udspil vil vi sætte ind med en tidlig indsats, allerede før børnene kommer i skole.

- Morten Østergaard

Ministeren fortsætter:

Uanset hvilken bagage børn har med hjemmefra, vil vi forbedre deres muligheder med fokus på sprog og trivsel, fordi vi ved, at den start, vores børn får, er afgørende for deres udvikling og muligheder i livet.

- Morten Østergaard