Sundhedsminister besøger moderne sundhedscenter

06-05-2015

I dag besøger sundhedsminister Nick Hækkerup Egedal Kommunes kombinerede rådhus og sundhedscenter, hvor specialister, sagsbehandlere og plejere er samlet under ét tag.

I Egedal Sundhedscenter arbejder sygeplejersker, terapeuter, sundhedsmedarbejdere og sosu-assistenter tæt sammen. Sundhedshuset, der ligger i forlængelse af rådhuset, og som blandt andet indeholder jordemoderklinik, træningssale og undersøgelsesrum, er bygget for at udnytte ressourcerne for de borgere og patienter, der har brug for alt fra genoptræning til sundhedsvejledning og sygepleje. Her ligger nemlig også 20 døgnboliger og et plejecenter med 72 boliger.

I dag besøger sundhedsminister Nick Hækkerup sundhedscenteret, som åbnede sidste år, for at opleve, hvordan man skaber et sammenhængende sundhedscenter til glæde for borgerne:

Jeg er spændt på at se, hvordan de gør det i Egedal Sundhedscenter. Erfaringerne viser jo netop, at jo bedre samarbejde, der er mellem de forskellige sektorer, jo bedre oplevelse har borgerne. Her arbejder sundhedspersonalet så tæt sammen, at det må være til stor gavn for patienterne og borgerne.

Han fortsætter:

Og så tror jeg på, at et sundhedscenter som det her kan være med til at forhindre eksempelvis genindlæggelser. Her kan borgerne få genoptræning og sundhedsvejledning under samme tag, og hvis de har nogle spørgsmål, kan de hurtigt få svar.

Nick Hækkerup besøger Egedal Sundhedscenter i tidsrummet 16.00 til 17.00 i dag, hvor også borgmester Willy Eliasen, social- og sundhedsudvalgsformand Vicky Holst Rasmussen og direktør Peter Olrik deltager.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet