Nye tal for pakkeforløb på hjerteområdet

13-03-2015

For femte gang offentliggør Statens Serum Institut monitoreringstal for pakkeforløb på hjerteområdet.

Danskerne lever sundere, og sundhedsvæsenet er blevet langt bedre til at behandle patienter med hjertelidelser. Det betyder, at langt flere overlever en hjertesygdom i dag end tidligere.

I 2000 døde 254 danskere pr. 100.000 indbyggere af en hjertesygdom, men i 2013 var tallet faldet til 136. Og særligt inden for behandlingen af de akutte hjertepatienter, klarer Danmark sig godt internationalt. Sammenlignet med andre OECD-lande har danske patienter med en blodprop i hjertet, eksempelvis den laveste hospitalsdødelighed den første måned efter indlæggelse.

Selvom langt flere overlever en hjertesygdom i dag end tidligere, og det går fremad i behandlingen af hjertepatienterne, så viser de seneste stationære monitoreringstal for hjertepakkeforløbene, at regionerne har udfordringer med at sikre korrekt registrering af forløbene. Og regionerne har også svært ved at få flere af de henviste patienter igennem pakkeforløbene inden for de faglige frister.  

I 4. kvartal 2014 var det eksempelvis 74 procent af de 1.187 patienter, der blev henvist til sygehusene i et pakkeforløb for ustabile hjertekramper, der kom igennem udredningsdelen inden for den anbefalede tid. Det er fire procentpoint færre end i det foregående kvartal.

Opgørelsen viser også, at 57 procent af de patienter, der bliver udredt og behandlet for stabile hjertekramper, kommer igennem for den anbefalede tid, men også her har der været et lille fald på tre procentpoint siden sidste kvartal.

Hent de seneste monitoreringstal for hjertepakkeforløb på ssi.dk 

Hent sundhedsstyrelsens kommentar til de seneste monitoreringstal for hjertepakkeforløb

Fakta om hjertepakkerne

Hjertepakkerne blev indført 1. januar 2010 for at sikre veltilrettelagte, ensartede patientforløb med korte ventetider for alle omfattede hjertepatienter i hele landet.

Statens Serum Institut har siden 2013 monitoreret hjertepakkeforløbene, og det er femte gang at der offentliggøres tal for de tre hjertepakkeforløb: Stabile hjertekramper, ustabile hjertekramper og hjerteklapsygdomme.

Fakta: Andel patienter behandlet inden for standardforløbstiden inden for hjerteområdet i 4. kvartal 2014
Hjertesygdom Indikator Anbefalet forløbstid (antal dage) Andel i procent behandlet inden for tidsramme for 1. kvartal 2014 (tal fra 4. kvartal 2013) Ændring i procentpoint Antal forløb i 1. kvartal 2014 (tal fra 4. kvartal 2013)
Hjerte-
klap-
sygdom
Samlet tid til
invasiv
behandling

33

30 (42)

-12

54 (48)

Stabile hjerte-kramper Samlet tid til
invasiv
behandling

35

54 (58)

-4

195 (164)

Stabile hjerte-kramper Udrednings-
periode,
invasiv
behandling
under udredning

12

57 (60)

-3

329 (231)

Ustabile hjerte-kramper Henvisnings- og
udrednings-
periode,
invasiv behandling
under udredning

2

76 (83)

-7

494 (488)

Ustabile hjerte-kramper Henvisnings- og
udrednings-
periode,
diagnose bekræftet

2

74 (78)

-4

1187 (1229)

Ustabile hjerte-kramper Forberedelse til invasiv
behandling

7

52 (45)

7

99 (110)

 

Kilde: Tabellen er baseret på stationær SSI-data fra monitoreringen af hjertepakkeforløb for 4. kvartal 2014

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet