1,2 mia. kr. til handlingsplan for ældre medicinske patienter

19-11-2015

I årene fra 2016-2019 bliver der sat ca.1,2 mia. kr. af på finansloven til en ny national handlingsplan, der skal forbedre forholdene for ældre medicinske patienter. Sundheds- og ældreministeren håber, at handlingsplanen på sigt vil reducere overbelægningen og er på vej med en akutpakke målrettet sygehusene.

Overbelægning på medicinske sygehusafdelinger, hvor mange svækkede, ældre er indlagt, er desværre ikke et nyt problem. I mange år har flere sygehuse i perioder haft problemer med overbelægning, og det har resulteret i, at patienterne er blevet stuvet sammen på stuerne eller har ligget på gangene.

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde har kaldt det 'uværdigt', at ældre må ligge på sygehusgangene og har varslet, at regeringen vil sætte ind over for overbelægningsproblemerne, og med finanslovsaftalen 2016 er der sat penge af til en langsigtet handlingsplan for den ældre medicinske patient. Hun siger:

Vi kan ikke være bekendt, at skrøbelige ældre skal suse ind og ud af sygehusene og må ligge på overfyldte stuer eller blive placeret ude på gangene under deres indlæggelse. Derfor går vi nu i gang med lave en langsigtet og ambitiøs handlingsplan for ældre medicinske patienter, som skal sikre, at der bliver taget bedre hånd om de ældre både før, under og efter deres sygehusindlæggelse.

Handlingsplanen skal både indeholde initiativer, der skal bidrage til at forbedre forholdene for de ældre på sygehusene og uden for sygehusene, så de ældre slipper for unødige sygehusindlæggelser. Og som en del af planen er der også en akutpakke på vej:

Hvis det skal lykkes at få nedbragt overbelægningen, er det ikke nok at have fokus på sygehusene. Det er også nødvendigt at gøre noget uden for sygehusene. For gør vi ikke det, vil de ældre blive ved med at blive indlagt, fordi de for eksempel ikke har fået nok at spise og drikke, eller at der ikke er blevet fulgt godt nok op på sygdomme, der får lov at udvikle sig. Men vi skal naturligvis også sætte ind på sygehusene, og derfor vil første del af handlingsplanen være en akutpakke mod overbelægning målrettet sygehusene.

Siger Sophie Løhde, der understreger, at opgaven ikke er let, og at man ikke fra den ene dag til den anden kan komme overbelægningen til livs:

Jeg kan ikke love, at overbelægningen er væk i morgen, men jeg kan love, at vi med både akutpakke og handlingsplan går seriøst til værks. Og det er selvfølgelig, fordi vi har en ambition om at få bragt overbelægningen ned.

Siger Sophie Løhde og påpeger, at der under den tidligere regering blev afsat 200 mio. kr. over fire år til den seneste handlingsplan for den ældre medicinske patient.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har med finanslovsaftalen sat 320 mio. kr. af til handlingsplanen for den ældre medicinske patient i 2016 og 300 mio. kr. fra 2017 og frem.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet