20 mio. kr. til bekæmpelse af infektioner med resistente bakterier

20-11-2015

Bakterier, der er modstandsdygtige over for antibiotika, er et voksende problem i sundhedsvæsnet. Partierne bag finanslovsaftalen 2016 har derfor sat 20 mio. kr. af til at bekæmpe infektioner med resistente baktier.

Mange patienter på sygehusene får infektioner under deres indlæggelse. Det anslås, at ca. 60.000 patienter årligt får en infektion, mens de er på sygehuset. Og især infektioner med resistente bakterier er en stor udfordring for både den enkelte patient og sundhedsvæsnet. 

Ifølge Statens Serum Institut er der eksempelvis sket en seksdobling i antallet af indrapporterede sygehusinfektioner med den multiresistente bakterie Vancomycin Resistent Enterokok (VRE) i perioden fra 2012 til 2014. Sidste år blev der således påvist VRE i 303 tilfælde, mens det i 2012 var 54.

Bakterier, som er modstandsdygtige over for penicillin og andre former for antibiotika, er et alvorligt sundhedsproblem, som desværre ser ud til at vokse sig større, hvis ikke vi forsøger at vende udviklingen,

Siger sundhedsminister Sophie Løhde og fortsætter:

Det helt store problem er, at vi i dag alt for ofte bruger antibiotika, og derfor skal vi gerne de kommende år se en udvikling, hvor forbruget af antibiotika stagnerer eller helst falder. Men der er også udfordringer med hygiejnen på eksempelvis sygehusene, som det er nødvendigt at få gjort noget ved, hvis vi skal kunne sikre patienterne mod resistente baktier. Og derfor sætter vi nu penge af til at styrke indsatsen mod infektioner og til at forebygge, at bakterierne bliver resistente over for antibiotika.

Midlerne på finansloven til bekæmpelse af infektioner med modstandsdygtige baktier skal bruges på f.eks. sygehusene og i praksissektoren og til en styrket rådgivning, overvågning og forskning på området.

Læs mere om finanslovsaftalen på sundheds- og ældreområdet

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet