Finanslovaftale på plads: 3,4 mia. kr. til sundhed og ældre i 2016

19-11-2015

En ny finanslovsaftale tilfører sundheds- og ældreområdet ekstra 3,4 mia. kr. til næste år. Sundheds- og ældreministeren glæder sig over aftalen, som bl.a. betyder, at ældre medicinske patienter kan se frem til en bedre behandling, og at ældre kan få en mere værdig ældrepleje.

Venstre-regeringen har i dag indgået en finanslovsaftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i Finansministeriet. Med aftalen er partierne enige om at tilføre sundheds- og ældreområdet yderligere 3,4 mia. kr. i 2016. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde siger:

Finanslovsaftalen er et bevis på, at regeringen prioriterer sundheds- og ældreområdet rigtig højt, og det er endda i en tid, hvor de offentlige finanser er under pres. Det betyder, at vi nu kan styrke indsatsen på en række vigtige områder inden for sundhedsvæsenet – i overensstemmelse med, hvad vi også sagde før valget.

Milliardbeløbet skal bl.a. bruges til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient, der skal nedbringe overbelægningen på sygehusene og sikre, at der bliver taget bedre hånd om de ældre både før, under og efter deres sygehusindlæggelse. Og sundheds- og ældreministeren er tilfreds med, at der er afsat 1,2 mia. kr. til handlingsplanen over de næste fire år. Hun udtaler:

Det er uværdigt, at svækkede, ældre patienter skal ligge på gangene. Derfor sagde vi i Venstre også under valgkampen, at vi ville gøre noget ved overbelægningen på de medicinske sygehusafdelinger og lave en national handlingsplan, så vi kan få reduceret overbelægningen og give de ældre medicinske patienter et bedre og tryggere forløb. Og nu har vi aftalt at sætte penge af til planen fra 2016, og det er jeg selvfølgelig rigtig godt tilfreds med.

Læs mere om handlingsplanen for den ældre medicinske patient

Sundheds- og ældreministeren fremhæver også, at patienterne med finanslovsaftalen får styrket deres rettigheder, så de får en reel ret til hurtig udredning og ret til at blive behandlet på et privathospital, hvis de offentlige sygehuse ikke har mulighed for at behandle dem inden for 30 dage. Sophie Løhde siger:

Med finanslovsaftalen sikrer vi patienterne hurtigere udredning og behandling. Vi sætter penge af til, at udbygge kapaciteten i det offentlige sundhedsvæsen og til at sikre patienternes ret til at vælge ventetid fra. Det er et markant fremskridt, og jeg er utrolig glad for, at vi på den måde kan styrke patienternes rettigheder, uanset om de har en fysisk eller psykisk lidelse.

Finanslovsaftalen betyder også, at der afsættes 1 mia. kr. årligt fra 2016, så kommunerne kan styrke arbejdet med en værdig ældrepleje. Kommunerne forpligtes til hver især at lave en værdighedspolitik, og pengene skal bruges til initiativer, der kan understøtte de kommunale værdighedspolitikker og give de ældre bedre livskvalitet og størst mulig selvbestemmelse.

I værdighedspolitikkerne skal kommunerne beskrive deres overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, så det bliver tydeligt for de ældre og deres pårørende, hvilke pejlemærker der gælder for ældreplejen i den enkelte kommune.

Værdighedsmilliarden ligger udover de midler, som kommunerne ifølge økonomiaftalen 2016 har fået til prioriterede indsatser for ældre.

Regeringen har med finanslovaftalen 2016 og økonomiaftalen med Danske Regioner, der blev indgået tidligere i år, løftet sundheds- og ældreområdet markant med i alt 3,4 mia. kr. til næste år.

Læs mere om den indgåede finanslovsaftale 2016 på Finansministeriets hjemmeside

Fakta om finanslovsaftalen 2016 på sundheds- og ældreområdet:

Aftalepartierne har med finanslovaftalen bl.a. sat penge af til følgende:

  • En værdig ældrepleje: 1 mia. kr. årligt fra 2016.
  • National handlingsplan for den ældre medicinske patient, herunder akutpakke mod overbelægning: 320 mio. kr. i 2016, 300 mio. kr. årligt fra 2017.
  • Hurtig udredning og behandling i somatikken og psykiatrien: 300 mio. kr. i 2016, 450 mio. kr. årligt fra 2017.
  • Løft af kvaliteten på fødeafdelinger: 50 mio. kr. årligt i 2016-2019.
  • Styrket regional akutindsats i yderområder: 20 mio. kr. i 2016 til bl.a. akutlægebiler.
  • Bekæmpelse af infektioner og resistente bakterier i sundhedsvæsnet: 20 mio. kr. i 2016.
  • Dansk satsning på personlig medicin: 5 mio. kr. til en foranalyse i 2016.
  • Styrket formidling og partnerskaber inden for alternativ behandling: 5 mio. kr. i 2016.

Med finanslovsaftalen og midler fra satspuljen 2016-2019 prioriteres et markant og flerårigt løft af indsatsen for demente og ældre medicinske patienter. Det betyder, at der med aftalen om finansloven for 2016 afsættes samlet godt 2 mia. kr. til den ældre medicinske patient, inklusive demensområdet over de næste fire år.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet