30 mio. kr. til forebyggelse og behandling af ludomani

11-11-2015

Sundheds- og Ældreministeriet opslår nu en pulje på 30,4 mio. kr., som skal være med til at forebygge ludomani og sikre, at der er behandlingstilbud til spilafhængige.

Spilafhængighed kan ramme alle – unge som gamle, høje som lave. Og afhængigheden kan risikere at udvikle sig til et altoverskyggende problem for den afhængige selv og for de pårørende.   

 Derfor er det vigtigt, at der findes tilbud til at hjælpe dem, der er ved er at komme på afveje, og hjælp og behandling til dem, som allerede er kommet ud i svær afhængighed. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde udtaler:  

Det kan få store konsekvenser at være besat af spil. Ikke bare for det menneske, som ikke af egen hjælp kan komme ud af sin spilafhængighed og er i risiko for at opbygge en kæmpe gæld, men også for ægtefæller og børn, der bare kan se på, at familiens penge bliver spillet op. Derfor er det også vigtigt, at der er tilbud, hvor de spilafhængige kan få hjælp til ud at komme ud af deres misbrug.

Sundheds- og Ældreministeriet opslår nu en pulje på 30,4 mio. kr. til forebyggelse og behandling af spilafhængighed og ludomani i 2016. 

I vurderingen af ansøgningerne vil ministeriet særligt lægge vægt på, at behandlingstilbuddene indebærer samtaleforløb, kursusforløb og behandlingsopfølgning for ludomaner og deres pårørende, samt rådgivning og vejledning af ludomaner og deres pårørende.   

Midlerne i puljen kan søges af private behandlingsinstitutioner for ludomaner eller andre institutioner, der kan tilbyde behandling efter de fastsatte kriterier.   

Læs mere om kriterierne for at søge om midler fra puljen og hent ansøgningsskema samt vejledning.  

Der er ansøgningsfrist onsdag den 9. december 2015.   

Bemærk, at puljen er med forbehold for, at Finansloven for 2016 vedtages.   

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet