Det skal være billigere at sejle til øerne

23-11-2015

Regeringen foreslår en væsentlig nedsættelse af færgetaksterne for passagerer og biler til en lang række danske øer særligt i forårs- og efterårsperioden. Forslaget lægger op til at anvende godt 42 mio. kr. i 2016 og 85 mio. kr. årligt i 2017 og frem.

Lavere færgetakster for passagerer og biler vil give et løft til turisterhvervet og styrke bosætningen på øerne. Regeringen foreslår derfor, at det skal være markant billigere at sejle med færgerne særligt i de perioder, som grænser op til skolernes sommerferie. Forslaget er målrettet den turistmæssige lavsæson om foråret og efteråret, hvor der er et potentiale for at øge turismen på de danske øer.

Med de afsatte penge er der taget et væsentligt skridt i retning af et såkaldt landevejsprincip, som øerne længe har ønsket.

Regeringens forslag bygger oven på ordningen på godsområdet, hvor der allerede i dag ydes tilskud til en væsentlig nedsættelse af færgetaksterne for gods til og fra en række danske øer.

Forslaget om lavere færgetakster for passager og biler omfatter følgende øer: Bornholm, Læsø, Samsø, Fanø, Ærø, Sejerø, Nekselø, Orø, Agersø, Omø, Askø, Femø, Fejø, Baagø, Avernakø, Lyø, Bjørnø, Birkholm, Strynø, Drejø, Skarø, Hjortø, Aarø, Barsø, Endelave, Hjarnø, Venø, Anholt, Tunø, Fur og Egholm.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger: 

Den tidligere regering talte om det, og denne regering gør noget ved det. Det er trods en stram offentlig økonomi lykkedes for regeringen at finde finansiering til forslaget om lavere billetpriser på færgeruterne til danske øer, og vi har taget et væsentligt skridt i retning af et landevejsprincip. Vi gør det, fordi lavere billetpriser vil stimulere turismen og bosætningen på øerne.

- Karen Ellemann

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt siger:

Vi synes, at det er vigtigt at understøtte bosætning, turisme og erhvervsliv i landdistrikterne, og det kan vi blandt andet opnå gennem bedre infrastruktur. Derfor er jeg glad for, at regeringen har fundet den nødvendige finansiering til at nedsætte taksterne på færgerne til de danske øer. Den tidligere regering talte meget om det, men uden at finde pengene. For os har det haft en meget høj prioritet.

- Hans Christian Schmidt

Forslaget vil betyde markante fald i billetpriserne i forårs- og efterårsperioden. Hvor meget billetpriserne vil falde, vil bl.a. afhænge af sejlafstanden, prisstrukturen og det nuværende prisniveau på de enkelte færgeruter. Ordningen kan virke fra efteråret 2016. Tilskuddet kommer oveni godsordningen på 77 mio. kr., ø-kortordningen på 9 mio. kr. særlige generelle tilskud til en lang række kommuner på 234 mio. kr., årligt som særligt er begrundet i færgeudgifterne. Hertil kommer statens tilskud til de statslige ruter til Bornholm og Samsø.

For de statslige ruter til Bornholm og Samsø vil nedsættelse af færgetakster ske på en måde, der er i overensstemmelse med de eksisterende billetstrukturer på disse ruter. Det betyder, at prisreduktionerne ikke nødvendigvis vil kunne øremærkes til bestemte perioder af året. Gennemførelsen af takstnedsættelserne vil desuden i forhold til de eksisterende kontrakter bero på en konkret forhandling med operatøren på ruterne.

Forslaget indgår som led i regeringens udspil om Vækst og udvikling i hele Danmark.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Kontorchef Søren Hansen Thomsen, sht@sim.dk