Forebyggende hjemmebesøg målrettes sårbare ældre

16-11-2015

Et lovforslag om målrettede forebyggende hjemmebesøg, som Folketinget har 1. behandlet i dag, skal sikre, at sårbare og svage ældre får den hjælp, de har brug for.

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde har i dag været i Folketingssalen for at 1. behandle et lovforslag om forebyggende hjemmebesøg, der bl.a. bruges til at opfange problemer og til at gå i en dialog med de ældre om deres behov for støtte i dagligdagen.
 
Regeringen ønsker med lovforslaget at målrette de forebyggende hjemmebesøg til de svageste og mest sårbare ældre. Derfor lægges der op til at hæve aldersgrænsen for de årligt tilbagevendende besøg fra de nuværende 75 år til 80 år.
 
Når regeringen vil hæve aldersgrænsen fra 75 til 80 år, skyldes det ifølge sundheds- og ældreminister Sophie Løhde, at de ældre generelt har et bedre helbred end tidligere, og at kommunerne i højere grad vil få mulighed for at rette de forebyggende hjemmebesøg mod de ældre, som er mest udsatte. Sophie Løhde siger:

Udviklingen viser, at de ældre er friskere end tidligere og lever i flere år uden funktionsbegrænsninger – og heldigvis for det. I dag er rigtig mange 75-årige aktive borgere, som sagtens kan klare sig selv. Derfor lægger vi op til, at de årligt tilbagevende hjemmebesøg bliver mere differentierede, så kommunerne i højere grad kan koncentrere sig om at hjælpe ældre, der er særligt sårbare. Vi målretter altså ressourcerne i forhold til de borgere, der har det største behov.

Med lovforslaget skal alle 75-årige tilbydes ét forebyggende hjemmebesøg, der bl.a. skal bruges til afklare behovet for fremtidige besøg og til at identificere ældre, som har et særligt behov for en forebyggende indsats.
 
Kommunerne forpligtes samtidig til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg ældre mellem 65 til 79 år, der er i en særlig vanskelig livssituation. Det gælder f.eks. ældre, som har mistet en ægtefælle, ældre som er isoleret i særlig grad eller ældre, der er blevet udskrevet fra hospitalet.
 
Lovændringen betyder også, at kommunerne som alternativ til de forebyggende hjemmebesøg får mulighed for at afholde kollektive arrangementer, der vil kunne få nogle af de borgere, som i dag siger nej til et hjemmebesøg, i tale.
 
Læs mere om lovforslag 'L 47 om målretning af de forebyggende hjemmebesøg' på Folketingets hjemmeside
 
Lovforslaget udmønter en politisk aftale om at revidere ordningen med de forebyggende hjemmebesøg, som satspuljepartierne indgik tidligere i år. 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet