Hoste generer – men antibiotika hjælper sjældent

18-11-2015

Dagen i dag står i antibiotikaens tegn. Den 18. november er nemlig europæisk antibiotikadag, og det markeres herhjemme med en kampagne, der skal være med til at begrænse overflødig brug af antibiotika, blandt andet i forbindelse med hoste.

Sygdom har altid dårlig timing. Den rammer altid, når man har allermest travlt på arbejde og kalenderen i øvrigt slet ikke giver plads til at lægge sig syg. De fleste vil gerne bare blive raske i en fart, og mange efterspørger derfor medicin. Men problemet er, at antibiotika kun virker på bakterier – ikke på sygdomme, der skyldes virus, som eksempelvis forkølelse eller influenza. Derimod giver det risiko for udvikling af resistente bakterier, når der bruges overflødig antibiotika. Det er budskabet i årets nationale antibiotikakampagne fra Det Nationale Antibiotikaråd, som lanceres i dag på europæisk antibiotikadag. Sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Tålmodighed og uldsokker er – når det drejer sig om hoste – ofte bedre end behandling med antibiotika. Ikke alene fordi man kan undgå bivirkninger, men også fordi man undgår overflødig brug af antibiotika, som kan føre til resistensudvikling, der gør det svært at behandle helt simple sygdomme.

 Bag kampagnen står Sundheds- og Ældreministeriet, Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, Danmarks Apotekerforening, Lægeforeningen og Dansk Selskab for Almen Medicin.

Fakta om antibiotika:

  • 9 ud af 10 luftvejsinfektioner med hoste skyldes virus, hvor antibiotika ikke virker.
  • Antibiotika kan give bivirkninger som ondt i maven, diarré, opkastninger og udslæt.
  • De fleste lette infektioner – også dem, der skyldes bakterier – går over af sig selv.   

Læs mere på antibiotikaellerej.dk og på tema-siden på sum.dk

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet