Minister henter inspiration til demenshandlingsplan i England

26-11-2015

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde besøger England for at få input til en ny national handlingsplan for demens. Under sit besøg skal ministeren bl.a. høre om frivillige demensvenner og mødes med Alistair Burns, der koordinerer arbejdet med den britiske demensplan 'Challenge on Dementia'.

Englænderne har store ambitioner på demensområdet og arbejder målrettet med at bl.a. at forebygge demens og styrke pleje- og behandlingstilbuddene til mennesker med demens. Og jeg er sikker på, at vi i arbejdet med vores egen demenshandlingsplan kan bruge nogle af de erfaringer, man har gjort sig derovre. For selvom vores sundhedsvæsner er forskellige, så står vi langt hen ad vejen over for de samme udfordringer.


 Det siger sundheds- og ældreminister Sophie Løhde, som i denne uge er i Manchester og London for at høre om de engelske erfaringer på demensrådet, møde eksperter og politikere og besøge plejehjem og hospitaler, der arbejder målrettet med demensvenlige initiativer.   
 
Besøget skal give inspiration og input til arbejdet med en ny national handlingsplan for demens, som regeringen og satspuljepartierne for nylig har sat 470 mio. kr. af til.
 
Handlingsplanen, der skal forbedre livet for demente og deres pårørende, skal udarbejdes i en bred og inddragende proces, bl.a. inspireret af arbejdet med den britiske demensplan 'Challenge on Dementia'. 
 
Planen, som den britiske premierminister David Cameron satte i gang i 2012, skal bl.a. udbrede kendskabet til demens i Storbritannien og sikre, at flere demente bliver diagnosticeret, så de kan komme i den rette behandling og få kvalificeret støtte.
 
Og sundheds- og ældreministeren ser frem til at høre om de engelske erfaringer på demensområdet. Det gælder bl.a. samarbejdet mellem offentlige myndigheder, foreninger og frivillige. Sophie Løhde siger:

I England arbejder de offentlige myndigheder tæt sammen med foreninger og frivillige for at få skabt et mere demensvenligt samfund og udbrede kendskabet til demenssygdomme i befolkningen. Det gør man eksempelvis gennem frivillige såkaldte demensvenner, der lærer om demens og viderebringer deres viden til andre. På den måde håber man at ændre opfattelsen af demente. Det er en spændende tilgang, og det glæder jeg mig til at høre mere om.

Læs mere om den danske handlingsplan for demens.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet