Ny undersøgelse: Ingen sammenhæng mellem HPV-vacciner og trætheds- og smertesyndromer

05-11-2015

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderer på baggrund af en ny undersøgelse, at der ikke er data, som peger på, at HPV-vaccinerne er årsag til syndromerne POTS og CRPS.

I juli 2015 bad Sundhedsstyrelsen – nu Lægemiddelstyrelsen – Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) foretage en ekstraordinær undersøgelse af sikkerheden ved HPV-vaccinerne.

Undersøgelsen er nu færdig og konklusionen er, at der ikke er data, som peger på, at HPV-vaccinerne er årsag til svimmel- og træthedssyndromet Postural tachycardia Syndrome (POTS) og smertesyndromet Complex Regional Pain Syndrome (CRPS).

Det er godt, at vi fra dansk side tog sagen op over for de europæiske lægemiddelmyndigheder. Nu er sikkerheden ved HPV-vaccinerne igen blevet grundigt belyst, og ifølge undersøgelsen er der ikke data, der tyder på, at vaccinerne kan give eksempelvis POTS. Det er positivt, for HPV-vaccinen er vigtig i indsatsen mod livmoderhalskræft, men vi skal selvfølgelig også fremover følge vaccinerne nøje.

Siger sundhedsminister Sophie Løhde, der samtidig understreger, at det er vigtigt, at der fremadrettet forskes i mulige bivirkninger ved HPV-vaccinerne. Hun siger:  

Som ved al anden medicin kan der være bivirkninger ved HPV-vaccinerne, og det er vigtigt, at vi løbende forsker i vaccinernes sikkerhed. Regeringen og satspuljepartierne har derfor netop afsat 7 mio. kr. til forskning i mulige alvorlige bivirkninger ved HPV-vaccinerne.

EMAs afslutning af den ekstraordinære undersøgelse betyder, at overvågningen af HPV-vaccinerne nu fortsætter efter de normale procedurer for lægemiddelovervågning. Det vil sige, at EMA hvert år foretager en sikkerhedsvurdering af nye bivirkningsindberetninger og nye internationale forskningsresultater.
 
Undersøgelsens konklusioner ændrer imidlertid ikke på, at der stadig er danske piger, som er blevet henvist til de fem regionale centre for personer med uklare symptomer efter HPV-vaccinerne. Og sundhedsministeren understreger, at pigerne skal have hjælp:

De syge piger skal have den udredning og behandling, de har brug for. Jeg har derfor efter aftale med Danske Regioner besluttet, at Sundhedsstyrelsen skal rådgive regionerne om den konkrete organisering på området, så patienterne får et mere ensartet tilbud end i dag.

Siger Sophie Løhde, der forventer, at arbejdet vil være afsluttet i begyndelsen af det nye år.
 
Både EMA og sundhedsmyndighederne i Danmark vurderer fortsat, at fordelene ved at vaccinere mod livmoderhalskræft er større end ulemperne i form af risikoen for bivirkninger.

Læs EMAs pressemeddelelse

 
Fakta om livmoderhalskræft og HPV-vaccinen

  • Hvert år får ca. 400 danske kvinder konstateret livmoderhalskræft. Omkring halvdelen er under 45 år.
  • Mere end 6.000 kvinder opereres årligt for forstadier til livmoderhalskræft, der hvert år koster omkring 100 danske kvinder livet.
  • HPV-vaccinen er et gratis tilbud til alle 12-årige piger og har siden 2009 været en del af det danske børnevaccinationsprogram.
  • I Danmark er over en halv mio. kvinder vaccineret mod livmoderhalskræft.
  • Sundhedsstyrelsen har pr. 30. juni 2015 i alt modtaget 543 indberetninger om alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccinerne.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet